EMŠ Medicina - 1. letnik

Izbrane teme iz anatomije

Anatomija bo obravnavana s topografskega in kliničnoaplikativnega vidika, s posebnim poudarkom na anatomiji prečnih prerezov pri odraslem: zgornjega in spodnjega uda, prsnega koša, trebuha in glave. Predmet se bo izvajal v obliki predavanj, seminarjev in vaj. Pridobljeno znanje bo omogočilo razumevanje delovanja telesa in je osnova za prepoznavo patološko spremenjene telesne zgradbe. Poudarek bo na kliničnem pomenu posameznih struktur ter predstavitvi kliničnih primerov. Obravnavani bodo tudi radiološki posnetki topografskih regij (CT in NMR slike) ter njihova primerjava z anatomskimi preparati. Medsebojni odnos posameznih struktur bodo študentje osvojili z demonstracijo ultrazvočne preiskave posameznih regij in z anatomsko sekcijo. Znanje, ki ga študent pri predmetu pridobi, je klinično orientirano in uporabno kot temelj za študij kliničnih predmetov, še posebej radiologije, kirurgije in ortopedije.

Študentje morajo priti na vaje pripravljeni, obvladati morajo teoretične osnove obravnavane snovi. Prisotnost na predavanjih, seminarjih in vajah je obvezna in je pogoj za pristop k izpitu.

Študijska literatura je navedena pri režimu predmeta Anatomija.  Dodatna literatura je vsebina predavanj, seminarjev in vaj izbirnega predmeta.

Predmet se bo izvajal v poletnem semestru. Urnik predavanj in vaj bo objavljen na spletni strani in v spletni učilnici.


PDF dokument


REŽIM ŠTUDIJA

 

REŽIM ŠTUDIJA


URNIK

Urnik in program predavanj 2023/2024

Urnik vaj 2023/2024

Razpored študentov po skupinah 2023/2024


OBVESTILA O PREDMETU

Predmet še nima obvestil.


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

 

IZPITNI ROKI:

  • četrtek 23.5.2024 ob 09.00
  • ponedeljek 10.6.2024 ob 08.00
  • ponedeljek 24.6.2024 ob 08.00
  • ponedeljek 19.8.2024 ob 08.00
  • ponedeljek 2.9.2024 ob 08.00

 

Študentje, ki bodo hkrati opravljali izpit pri predmetu Anatomija in izbirnega predmeta Izbrane teme iz anatomije, bodo sprva pisali izpit iz obveznega predmeta in nato še izpit iz izbirnega predmeta.

NOSILEC PREDMETA

prof. dr. Erika Cvetko, dr. dent. med.
T: +386 1 543 7302
E: erika.cvetko(at)mf.uni-lj.si

prof. dr. Marjana Hribernik, dr. med.
T: +386 1 543 7305
E: marjana.hribernik(at)mf.uni-lj.si

doc. dr. Marija Meznarič dr.med.
T: +386 1 543 7307
E: marija.meznaric(at)mf.uni-lj.si

Informacije

T: +386 1 543 7300
E:anatomija.tajnistvo(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

vsak delovni dan:
10:00 - 12:00