EMŠ Medicina - 1. letnik

Izbrane teme iz raziskovanja v medicini 1

Cilji

 

Cilj predmeta je razširiti in poglobiti osnovno razumevanje na dokazih temelječe medicine kot znanosti in s tem obogatiti znanje pridobljeno pri obveznem predmetu. Študenta želimo podrobneje seznaniti z raziskovalnim delom, osnovnimi koraki raziskovanja v medicini, delom v laboratoriju ter s pridobivanjem, upravljanjem in opisno analizo podatkov.

Študent bo pridobil kompetence iz eksperimentalnega, kliničnega, statističnega in informacijskega spektra metod in pristopov.

Vsebina

 

Predmet bo zelo praktično naravnan, saj bomo naredili simulacijo znanstvene raziskave na področju medicinske predklinike. V sklopu te raziskave bomo uporabili razumevanje na dokazih temelječe medicine ter ga na primeru poglobili. Študenti bodo lahko izbirali med različnimi ponujenimi raziskovalnimi temami s področja biokemije, biologije celice ali biofizike, delo bo potekalo v manjših skupinah. Raziskavo bomo pričeli s pregledom literature na zastavljeno raziskovalno vprašanje, nato pa bo osrednji del predmeta predstavljalo eksperimentalno delo v laboratorijih. Študenti se bodo podrobno spoznali z zbiranjem podatkov, ki bodo pomagali odgovoriti na zastavljen cilj. Pridobljene podatke bomo nato ustrezno organizirali, po potrebi pretvorili ter opisno analizirali. Končni produkt bo poročilo o znanstveni raziskavi, ki je osnova vseh raziskav in na podlagi katerega se rezultate lahko prikaže ter objavi v znanstveni literaturi. Študenti bodo spodbujani h kritični presoji svojega dela - spoznali bomo izzive tovrstnih raziskav, omejitve in ovire ter možne rešitve, študent bo tako pomembno izboljšal svoje kompetence kritičnega presojanja raziskav. 


REŽIM ŠTUDIJA

 

Režim pri predmetu je objavljen na osnovni strani predmetnika za 1. letnik.


URNIK


OBVESTILA O PREDMETU

Predmet še nima obvestil.


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

NOSILEC PREDMETA


prof. dr. Damjana Rozman
T: +386 1 543 75 91
E: damjana.rozman(at)mf.uni-lj.si

prof. dr. Ksenija Geršak
T: +386 1 522 60 38
E: ksenija.gersak(at)mf.uni-lj.si

prof. dr. Maja Pohar Perme
T: +386 1 543 77 85
E: maja.pohar(at)mf.uni-lj.s

Informacije

Študentska pisarna
David Fatur
T: +386 1 543 76 47
E: david.fatur(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

Študentska pisarna
pon. - pet.: med 10 - 13h