EMŠ Medicina - 1. letnik

Izbrane teme iz Uvoda v klinično medicino 1

 

Medicinska humanistika

Zvonka Zupanič Slavec

 

Kratka predstavitev

V okviru izbirnega predmeta iz Zgodovine medicine z medicinsko humanistiko bomo poskušali izboljšati medicinsko vzgojo bodočih zdravnikov in zobozdravnikov z uporabo metod, konceptov in vsebin iz ene ali več humanističnih disciplin, ki raziskujejo telesne in duševne bolezni in njihovo zdravljenje ter preprečevanje, invalidnosti in rehabilitacijo, terapevtske odnose in druge vidike medicinske in zdravstvene prakse. Pri tem želimo, da študenti/tke osmislijo svoje odnose, vedenje, vrednote in cilje medicinske prakse, vse z namenom, da postanejo bolj empatični in humani praktiki, ki naredijo odnos med svojimi kolegi in pacienti bolj človeško pristen. V tem znanju je tudi preventiva zdravnika / zobozdravnika pred izgorelostjo, in sicer s pomočjo humanistike, umetnosti (literature, glasbe, filma …). Študentom/tkam bomo iz navedenih področij na zelo ilustrativen način na primerih približali to vsebino, da se bodo lažje in hitreje identificirali s svojim bodočim poklicem in že v samem začetku študija zavestno oblikovali svojo profesionalno identiteto.

 

OSREDNJE TEME:

 • psihološko dojemanje bolezni telesa in duha pri bolnikih (strah, kancerofobija …), stigmatizacija bolezni (»celo družbena smrt«) (rak, aids, spolne bolezni, duševne motnje in bolezni, kronične neozdravljive bolezni …), zatekanje v bolezen (hipohondrija);
   
 • strah pred zdravniki in zobozdravniki, diagnozami in hospitalizacijo, injekcijami, krvjo, bolečino, presejalnimi testi (Svit, Dora, Zora …);
   
 • strah pred smrtjo, detabuizacija smrti in umiranja, paliativna medicina, pomoč pri umiranju (hospici);
   
 • zdravilna moč besede, pogovora – ozaveščanje o bolnikovi odgovornosti in sodelovanju, pomen dotika, humorja, uporabe metafor, praznoverja, mediacije, umetnosti poslušanja; placebo; pomen časa za obravnavo bolnika (deadministracija medicine, preseganje kadrovske anemije); 
   
 • pastoralna medicina, različna duhovna podpora bolnikov, placebo;
   
 • oralna kontracepcija in velike družbene spremembe zaradi načrtovanja družine in vključevanja ženske v javno življenje;
   
 • rodnost, neplodnost (celostni pristop k problemu, kulturnoantropološki, ekološki, kemizacija hrane, vode, zraka, hormonski motilci, rakotvorne snovi, psihološke posledice …), koncepcija z biomedicinsko pomočjo;
   
 • transplantacija organov in tkiv: banke organov in tkiv ter njihova širša družbena kontekstualizacija;
   
 • humanitarno delo na terenu (npr. zdravniki brez meja), prostovoljstvo, pro bono ambulante, delo v zdravstvenih društvih, zdravniško in zobozdravniško delo – vseživljenjsko poslanstvo;
   
 • organizacijska kultura in odnosi v zdravstvenih ustanovah (bolnišnični rituali in hišni red, zdravniški sleng); profesionalna identiteta zdravnikov, stanovska pripadnost in kolegialnost, varnost v zdravstvenih ustanovah;
   
 • zasvojenost z legalnimi drogami (alkohol, tobak, kofein, nikotin) in trženjski prijemi pri tem – prevare (osveščanje in izobraževanje proti temu). Zgodnja diagnostika bolezni odvisnosti;
   
 • izkušnja bolezni telesa in duha (avtobiografije o bolezni, patografije zgodovinskih osebnosti), pričevanja;
   
 • analiza literarnih del, ki opisujejo bolezen, trpljenje, zdravljenje, predstave o telesu in duhu, zdravilce, zdravnike, biografije znamenitih osebnosti, ki so jih napisali njihovi zdravniki, slavne osebnosti in njihov vpliv na zdravje;
   
 • refleksija in analiza filmov z medicinsko vsebino (film kot promocija medicine, film kot parodija medicine, film kot odraz stereotipov o zdravnikih in bolnikih, filmske upodobitve bolečine in trpljenja, filmska terapija);
   
 • likovna in glasbena umetnost v medicini, humanizacija medicine, hospitalizacije in dela zaposlenih v zdravstvu.

PDF dokument


REŽIM ŠTUDIJA

Režim študija 2022/2023


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU

Predmet še nima obvestil.


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Vsebina je v pripravi.

NOSILEC PREDMETA


Prof. dr.
Zvonka Zupanič Slavec

zvonka.zupanic-slavec
@mf.uni-lj.si


URADNE URE

Po dogovoru.