EMŠ Medicina - 1. letnik

Izbrane teme iz biokemije

Cilj izbirnega predmeta Izbrane teme iz biokemije je prikazati študentom sodobne koncepte biokemijskih mehanizmov in uravnavanja transformacij različnih biomolekul in njihove vloge ter pomen za medicino. Študenti bodo nadgradili temeljno znanje o molekularnih biomedicinskih procesih v človeškem telesu kar jih bo še dodatno pripravilo na ostale predklinične (2. letnik - Medicinska molekularna genetika, Medicinska biokemija) kot tudi klinične učne enote (3. letnik - Klinična biokemija z laboratorijsko diagnostiko) v višjih letnikih pri katerih sodeluje pedagoško osebje Inštituta za biokemijo in molekularno genetiko UL MF.

Pri predmetu bodo sodelovali učitelji Inštituta za biokemijo in molekularno genetiko UL MF.

Pouk bo potekal v obliki predavanj in konzultacij na katerih bodo študenti postavljali vprašanja in z učiteljem razpravljali o predelani snovi.

Znanje se bo preverjalo s pisnim izpitom.


PDF dokument


REŽIM ŠTUDIJA

Učni načrt z režimom študija


URNIK


OBVESTILA O PREDMETU

Predmet še nima obvestil.


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

NOSILEC PREDMETA

Prof. dr. Marko Goličnik
T: +386 1 543 76 50
E: marko.golicnik(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Študentska pisarna
David Fatur
T: +386 1 543 76 47
E: david.fatur(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

Študentska pisarna
pon. - pet.: med 10 - 13h