EMŠ Medicina - 1. letnik

Izbrane teme iz celične biologije

Študenti se seznanijo z novostmi na področju uporabe celične biologije v diagnostiki in zdravljenju širši populaciji poznanih bolezni. Vsebina tega predmeta omogoča poglobitev znanj iz temeljnih celičnih in molekularnih mehanizmov, ki vodijo do določenih bolezenskih stanj pri človeku. Predmet je razdeljen v tri sklope in študent izbere enega od sklopov:

  1. Sklop: Študenti spoznavajo pomen normalne in spremenjene komunikacije pri normalnih in rakavo spremenjenih celicah, celične in genetske osnove lizosomskih in mitohondrijskih bolezni, vlogo celične biologije v humani reprodukciji, temeljne značilnosti staranja in senilnosti celic, vzroke in primere celične smrti v posameznih tkivih v telesu, pomen celično bioloških metod v forenzični medicini, pomen regulacije imunskega odziva pri vnetnih procesih in celično biološke osnove aterosklerotičnih sprememb stene žil. Študenti se seznanijo z naprednimi metodami dostavnih mehanizmov zdravilnih učinkovin s pomočjo bioloških in kovinskih nanodelcev.
     
  2. Sklop: Študenti spoznajo celične terapije, biološke nosilce in metode tkivnega inženirstva v regenerativni medicini. Seznanijo se z način in možnostmi obnove tkiv in organov in mehanizmi obnove tkiv. Študenti spoznajo temeljne principe za izdelavo kakovostnih, varnih in učinkovitih izdelkov tkivnega inženirstva, namenjenih uporabi v regenerativni medicini in se tudi seznanijo s standardi in smernicami na področju regenerativne medicine.
     
  3. Sklop: Študenti spoznajo celično-biološko in molekularno ozadje genetsko pogojenih bolezni, dobijo vpogled v vlogo epigenetskih sprememb pri nastanku določenih obolenj, spoznajo vzroke prirojenih nepravilnosti ter spoznajo temeljne principe populacijske in evolucijske genetike. Seznanijo se z možnostjo znanstveno-raziskovalnega dela v humani genetiki in etičnimi vprašanji genetskih testov.  

Pouk poteka integrirano ob sodelovanju predavateljev Inštituta za biologijo celice in predavateljev iz različnih kliničnih ustanov.REŽIM ŠTUDIJA

 

Režim študija Izbrane teme iz celične biologije


URNIK


OBVESTILA O PREDMETU

Predmet še nima obvestil.


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

NOSILEC PREDMETA

prof. dr. Peter Veranič
T: +386 1 543 76 82
E: peter.veranic(at)mf.uni-lj.si

prof. dr. Mateja Erdani Kreft
T: +386 1 543 76 85
E: mateja.erdani(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Vesna Cafuta
T: +386 1 543 76 80
E: vesna.cafuta(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

po dogovoru