O študiju

Farmakologija

Farmakologija je veda, ki proučuje učinke zdravila v organizmu ter presnovo in gibanje zdravila v organizmu. Je mlada veda, ki se je odcepila od fiziologije ob odkritju receptorjev kot ključnih molekul za posredovanje informacij. Objekt proučevanja pri farmakologiji je torej človek oziroma fiziološke, morfološke in biokemične spremembe, ki nastanejo v organizmu zaradi delovanja zdravila, pa tudi mehanizmi, s pomočjo katerih poskuša organizem zdravilo odstraniti. V tem se farmakologija razlikuje od farmacevtskih ved, kjer je proučevanje osredotočeno na zdravilo.

Namen predmeta je posredovati študentom znanje o delovanju in uporabi zdravil, tarčnih molekulah za zdravila in molekularnih procesih, ki nastanejo kot posledica interakcije med zdravilom in tarčo, učinkih, ki ji povzroči zdravilo v organizmu ter farmakokinetičnih lastnostih zdravil.

Študentje pri predmetu pridobijo kompetence, kot so:

  • razumevanje mehanizmov delovanja zdravil v kontekstu fizioloških in patoloških procesov v organizmu,
  • povezovanje mehanizmov delovanja zdravil z njihovimi učinki (želenimi, neželenimi, toksičnimi), 
  • razumevanje farmakokinetičnih procesov zdravil in uporaba farmakokinetičnih parametrov pri načrtovanju zdravljenja,
  • interpretacija interakcij med zdravili na osnovi mehanizmov delovanja zdravil in njihovih farmakokinetičnih lastnosti,
  • izbor optimalnega zdravila za diagnosticiranje, preventivo in/ali zdravljenje bolezni.

ŠTUDIJSKO GRADIVO ZA VAJE:

Osnove splošne farmakologije in toksikologije

Praktikum za vaje iz farmakologije

 

 

REZULTATI IZPITOV:

Rezultati izpita z dne 22.2.2019

 

Ogledi izpitov bodo 1. 3. 2019 ob 11. uri po predhodni najavi na:

farma(at)mf.uni-lj.si

do 27. 2. 2019 do 24:00 ure


REŽIM ŠTUDIJA

Režim študija


URNIK

Urnik je objavljen na spletni strani FFA.


OBVESTILA O PREDMETU

Predmet še nima obvestil.


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Vsebina je v pripravi.

Prof. dr. Metoda Lipnik-Štangelj
T: +386 1 543 73 50
E:metoda.lipnik-stangelj(at)mf.uni-lj.si

Doc. dr. Lovro Žiberna
T: +386 1 543 73 30
E: lovro.ziberna(at)mf.uni-lj.si

Asist. dr. Ilonka Ferjan
T: +386 1 543 73 30
E: ilonka.ferjan(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Marjeta Jakomin in Manja Dolinar
T: +386 1 543 73 30
E: farma(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

uradne ure
sreda 9:00-10:00 po predhodni najavi