O študiju

Erasmus+ kreditna mobilnost

 

Program Erasmus+ v ključnem ukrepu KA1, v okviru akcije Mednarodna kreditna mobilnost (KA107), omogoča projekte mobilnosti v visokem šolstvu, ki potekajo med programskimi in partnerskimi državami. S to akcijo program Erasmus+ nadomešča program Erasmus Mundus Akcijo 2 in se odpira v svet. Program Erasmus+ v okviru te akcije omogoča, da študenti in osebje izvedejo mobilnost in prejmejo finančno podporo. 

Sodelujoče partnerske države so razdeljene glede na finančne instrumente delovanja EU, in sicer:

 • Instrument za predpristopno pomoč (IPA)
 • Evropski sosedski instrument (ENI)
 • Instrument za razvojno sodelovanje (DCI)
 • Evropski razvojni sklad (ERS)
 • Partnerski instrument (PI) 

Finančni instrumenti se delijo na posamezne regije „kuverte“, ki vključujejo določeno skupino držav.

Posamezne razlike in pravila za odhodne in dohodne mobilnosti ter višina proračuna so določene že s programom Erasmus+ in se razlikujejo glede na finančni instrument. 

Vrste mobilnosti, ki jih omogoča Mednarodna kreditna mobilnost:

 • Mobilnost študentov za študij
 • Mobilnost osebja z namenom poučevanja in usposabljanja 

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani sodeluje v okviru programa Erasmus+ mednarodna kreditna mobilnost od samega začetka in je v okviru spodaj navedenih razpisov sklenila naslednje interinstitucionalne sporazume z naslednjimi partnerskimi univerzami:

Razpis 2015 (izvajanje razpisa 1.6.2015 - 31.7.2017)

 • Semei State Medical University (Kazakstan)
 • West Kazakhstan Marat Ospanov State Medical University (Kazakstan)
 • Universidad de Buenos Aires (Argentina)
 • American University of Beirut (Libanon)
 • Ben-Gurion University of Negev (Izrael)

Razpis 2016 (izvajanje razpisa 1.6.2016 - 31.7.2018)

 • Stellenbosch University (JAR)
 • Astana Medical University (Kazakstan)
 • West Kazakhstan Marat Ospanov State Medical University (Kazakstan)

Razpis 2017 (izvajanje razpisa 1.6.2017 - 31.7.2019)

 • Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Dominikanska republika)
 • Stellenbosch University (JAR)
 • Univerza v Beogradu (Srbija)
 • American University of Beirut (Libanon)
 • Astana Medical University (Kazakstan)
 • West Kazakhstan Marat Ospanov State Medical University (Kazakstan)

Razpis 2018 (izvajanje razpisa 1.6.2018 - 31.7.2020)

 • Univerza Miyazaki (Japonska)
 • Universidad Católica Argentina (Argentina)
 • Universidade de Sao Paulo (Brazilija)
 • Universidade Federal de Pernambuco (Brazilija)

Aktualne mobilnosti preko razpisa

Razpis ERASMUS+ mednarodna kreditna mobilnost
Študijske izmenjave za poletje 2021 ter študijsko leto 2021/2022 za študente UL MF z ne-evropskimi državami

Rok za prijavo v sistem VIS je 21.2.2021

Država Institucija Smer mobilnosti Tip mobilnosti  Število mobilnosti
Argentina Universidad Católica Argentina prihajajoča STA 1
Argentina Universidad Católica Argentina odhajajoča STA 1
Brazilija Universidade de Sao Paulo prihajajoča STA 1
Brazilija Universidade Federal de Pernambuco prihajaoča STA

1

Japonska University of Miyazaki prihajajoča STA 2
Japonska University of Miyazaki prihajajoča SMS 1
Japonska University of Miyazaki odhajajoča STA 1
Japonska University of Miyazaki odhajajoča STT 1