O študiju

Erasmus+ mednarodna dimenzija (KA171)

 

Program Erasmus+ v ključnem ukrepu KA1, v okviru akcije Mednarodna dimenzija (KA171), omogoča projekte mobilnosti v visokem šolstvu, ki potekajo med programskimi in partnerskimi državami. S to akcijo program Erasmus+ nadomešča program Erasmus Mundus Akcijo 2 in se odpira v svet. Program Erasmus+ v okviru te akcije omogoča, da študenti in osebje izvedejo mobilnost in prejmejo finančno podporo. 

Sodelujoče partnerske države so razdeljene glede na finančne instrumente delovanja EU, in sicer:

 • Instrument za predpristopno pomoč (IPA)
 • Evropski sosedski instrument (ENI)
 • Instrument za razvojno sodelovanje (DCI)
 • Evropski razvojni sklad (ERS)
 • Partnerski instrument (PI) 

Finančni instrumenti se delijo na posamezne regije „kuverte“, ki vključujejo določeno skupino držav.

Posamezne razlike in pravila za odhodne in dohodne mobilnosti ter višina proračuna so določene že s programom Erasmus+ in se razlikujejo glede na finančni instrument. 

Vrste mobilnosti, ki jih omogoča Mednarodna kreditna mobilnost:

 • Mobilnost študentov za študij
 • Mobilnost osebja z namenom poučevanja in usposabljanja 

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani sodeluje v okviru programa Erasmus+ mednarodna kreditna mobilnost od samega začetka in je v okviru spodaj navedenih razpisov sklenila naslednje interinstitucionalne sporazume z naslednjimi partnerskimi univerzami:

Razpis 2015 (izvajanje razpisa 1. 6. 2015 - 31. 7. 2017)

 • Semei State Medical University (Kazakstan)
 • West Kazakhstan Marat Ospanov State Medical University (Kazakstan)
 • Universidad de Buenos Aires (Argentina)
 • American University of Beirut (Libanon)
 • Ben-Gurion University of Negev (Izrael)

Razpis 2016 (izvajanje razpisa 1. 6. 2016 - 31. 7. 2018)

 • Stellenbosch University (JAR)
 • Astana Medical University (Kazakstan)
 • West Kazakhstan Marat Ospanov State Medical University (Kazakstan)

Razpis 2017 (izvajanje razpisa 1. 6. 2017 - 31. 7. 2019)

 • Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Dominikanska republika)
 • Stellenbosch University (JAR)
 • Univerza v Beogradu (Srbija)
 • American University of Beirut (Libanon)
 • Astana Medical University (Kazakstan)
 • West Kazakhstan Marat Ospanov State Medical University (Kazakstan)

Razpis 2018 (izvajanje razpisa 1. 6. 2018 - 31. 7. 2020)

 • Univerza Miyazaki (Japonska)
 • Universidad Católica Argentina (Argentina)
 • Universidade de Sao Paulo (Brazilija)
 • Universidade Federal de Pernambuco (Brazilija)

Razpis 2019 (izvajanje razpisa 1. 6. 2019 - 31. 7. 2022)

 • American University of Beirut (Libanon)
 • Universidade de Sao Paulo (Brazilija)
 • West Kazakhstan MArat Osapnov Medica University (Kazakhstan)
 • "JSC" Astana Medical University (Kazakhstan)

Razpis 2020 (izvajanje razpisa 1. 6. 2020 - 31. 7 2023)

 • Pontificia Universidad Católica (Argentina)
 • Univerza v Sarajevu (Bosna in Hercegovina)
 • Universidade Federal de Pernambuco (Brazilija)
 • Universidade de Sao Paulo (Brazilija)
 • West Kazakhstan MArat Osapnov Medica University (Kazakhstan)
 • "JSC" Astana Medical University (Kazakhstan)
 • American University of Beirut (Libanon)

Razpis Erasmus+ KA171 - 2022

 • Univerza v Sarajevu (Bosna in Hercegovina)

Razpis Erasmus+ KA171 - 2023

 • Univerza v Črni Gori (Črna Gora)
 • Universidade Federal de Pernambuco (Brazilija)
 • Universidade de Sao Paulo (Brazilija)
 • "JSC" Astana Medical University (Kazakhstan)
 • University of Miyazaki (Japonska)
 • University of Yamanashi (Japonska)
 • Stellenbosch University (Južna Afrika)
 • Kabale University (Uganda)

Razpis Erasmus+ KA171 - 2024

 • Univerza v Sarajevu (Bosna in Hercegovina)
 • Universidade de Sao Paulo (Brazilija)
 • University of Miyazaki (Japonska)

Aktualne mobilnosti preko razpisa

Razpis mobilnosti osebja