O študiju

Erasmus+ kreditna mobilnost

Program Erasmus+ v ključnem ukrepu KA1, v okviru akcije Mednarodna kreditna mobilnost (KA107), omogoča projekte mobilnosti v visokem šolstvu, ki potekajo med programskimi in partnerskimi državami. S to akcijo program Erasmus+ nadomešča program Erasmus Mundus Akcijo 2 in se odpira v svet. Program Erasmus+ v okviru te akcije omogoča, da študenti in osebje izvedejo mobilnost in prejmejo finančno podporo. 

Sodelujoče partnerske države so razdeljene glede na finančne instrumente delovanja EU, in sicer:

 • Instrument za predpristopno pomoč (IPA)
 • Evropski sosedski instrument (ENI)
 • Instrument za razvojno sodelovanje (DCI)
 • Evropski razvojni sklad (ERS)
 • Partnerski instrument (PI) 

Finančni instrumenti se delijo na posamezne regije „kuverte“, ki vključujejo določeno skupino držav.

Posamezne razlike in pravila za odhodne in dohodne mobilnosti ter višina proračuna so določene že s programom Erasmus+ in se razlikujejo glede na finančni instrument. 

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani je v okviru Erasmus+ mednarodne kreditne mobilnosti sklenila interinstitucionalne sporazume z naslednjimi partnerskimi univerzami:

 • Ameriška univerza v Beirutu, Libanon
 • Univerza v Beogradu, Srbija
 • Stellenbosch univerza, Južnoafriška republika
 • Astana medicinska univerza, Kazakstan
 • Zahodno kazakstanska Marat Ospanov državna medicinska univerza, Kazakstan
 • Semey državna medicinska univerza, Kazakstan
 • Univerza v Buenos Airesu, Argentina
 • Instituto Technológico de Santo Domingo, Dominikanska republika

Vrste mobilnosti, ki jih omogoča Mednarodna kreditna mobilnost:

 • Mobilnost študentov za študij
 • Mobilnost osebja z namenom poučevanja in usposabljanja