Razpis Erasmus+ mednarodna dimenzija (KA171) za osebje za obdobje 1. 11. 2023 – 31. 12. 2024

1. UVOD

Na podlagi odobrenih sredstev Evropske komisije je Univerza v Ljubljani podpisala sporazum s Centrom RS za mobilnosti in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS), v okviru katerega objavlja Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen poučevanja (STA) ali usposabljanja (STT) v okviru programa Erasmus+ mednarodna dimenzija. Z naknadnim razpisom zaradi neizkoriščenosti vseh mobilnosti razpisujemo mobilnosti za naslednje obdobje upravičenosti 1. 11. 2023 – 31. 12. 2024.

Mobilnost osebja za namen poučevanja (STA) v okviru programa Erasmus+ KA171 se nanaša na mobilnost učnega osebja visokošolskih institucij z namenom izvajanja pedagoških obveznosti na instituciji gostiteljici v tujini.

Mobilnost osebja za namen usposabljanja (STT) se v okviru programa Erasmus+ KA171 nanaša na mobilnost osebja visokošolskih inštitucij z namenom lastnega usposabljanja. Namen razpisa je v okviru odobrenih sredstev omogočiti osebju Univerze v Ljubljani usposabljanje v tujini, izobraževalne obiske na delovnem mestu, opazovanje delovnih procesov (Job shadowing) na partnerskih visokošolskih institucijah. Posledično naj bi mobilnost osebja pripomogla tudi k povečanju kvalitete in kvantitete študentske mobilnosti na Univerzi v Ljubljani, v okviru programa Erasmus+. Ta tip mobilnosti je na voljo za zaposlene v skupinah H in J.

2.    Institucije gostiteljice

Univerza v Ljubljani je v okviru razpisa Erasmus+ KA171 Medicinski fakulteti dodelila mesta mobilnosti za usposabljanje in poučevanje kot so razvidna iz spodnje tabele. Mobilnosti je mogoče izvajati na naslednjih partnerskih institucijah:

ERASMUS+ KA171-HED

 • BRAZILIJA: Universidade Federal de Pernambuco
 • KAZAHSTAN: JSC Astana Medical University
 • JUŽNA AFRIKA: Stellenbosch University
 • UGANDA: Kabale University
   

UL Medicinska fakulteta razpisuje za osebje spodaj navedene mobilnosti.

STA - MOBILNOSTI ZA POUČEVANJE 

Država Institucija št. mobilnosti trajanje mobilnosti brez poti Št. dni za pot

Skupno 

trajanje

Potni stroški Dnevnica Skupni stroški
BRA Universidade Federal de Pernambuco 1 5 2 7 1500€ 180€ 2760€
KAZ JSC Astana Medical University 1 5 2 7 820€ 180€ 2080€
KAZ JSC Astana Medical University 1 5 2 7 820€ 180€ 2080€
JAR Stellenbosch University 1 5 2 7 1500€ 180€ 2760€
UGA Kabale University 1 5 2 7 820€ 180€ 2080€
UGA Kabale University 1 5 2 7 820€ 180€ 2080€

 

STT MOBILNOSTI ZA USPOSABLJANJE

Država Institucija št. mobilnosti trajanje mobilnosti brez poti Št. dni za pot Skupno trajanje Potni stroški Dnevnica Skupni stroški
KAZ JSC Astana Medical Unversity 1 5 2 7 820€ 180€ 2080€

UGA

Kabale University 1 5 2 7 820€ 180€

2080€

 

3.    Upravičeni prijavitelji in osnovni pogoji, ki jih morajo le-ti izpolnjevati

Mobilnosti je mogoče izvajati le na partnerski univerzi, ki je navedena pod točko dve tega razpisa. 

Prijavitelj na ta razpis mora biti:

 • Zaposlen na UL MF (za določen/nedoločen čas, delno ali polno) v času prijave na razpis in v času opravljanja mobilnosti
 • Prednost pri izboru imajo kandidati, ki se prijavljajo prvič
 • Prednost pri izboru mobilnosti za usposabljanje bodo imeli strokovni delavci, zaposleni na UL MF, ki že imajo vzpostavljen stik s partnersko institucijo
 • Prednost pri razpisu za STA mobilnosti bodo imeli kandidati, ki že imajo aktivno sodelovanje z institucijo gostiteljico (v obliki izmenjav profesorjev, rednih gostovanj, skupnih projektov,…).
   

4.    Trajanje posamezne mobilnosti

Na razpis je mogoče prijaviti mobilnosti, ki bodo izvedene od 1. oktobra 2023 do najkasneje 31. decembra 2024. Finančna podpora se ne sme dodeliti za aktivnosti, ki so se že končale v času oddaje vloge za finančno podporo in za katere ni bila izdana pogodba o Erasmus+ financiranju pred zaključkom mobilnosti.

Mobilnost zaposlenih mora trajati vsaj 5 dni, v kar niso zajeti dnevi za potovanje. Mobilnost za poučevanje mora zajemati vsaj 8 ur pedagoških obveznosti.

5.    Financiranje

Erasmus+ finančna dotacija za STA ali STT mobilnost je namenjena kritju potnih stroškov in stroškov bivanja v tujini. Najvišji znesek za določeno razpisano mobilnost je naveden v končnem stolpcu tabele. V skladu s slovensko zakonodajo se prijavitelji izplača finančna podpora v višini dejanskih stroškov, skladno z obračunanim potnim nalogom. Vsi zaposleni, ki odhajajo na mobilnost, morajo imeti pred odhodom na službeno pot potrjen potni nalog. 


6.    Postopek prijave

Zaposleni oddajo prijavnico v Mednarodno pisarno (mag. Jerneja Čelofiga, jerneja.celofiga(at)mf.uni-lj.si, 01 543 7801) UL MF najkasneje do 30. oktobra 2024. Prijave bomo pregledovali in potrjevali mesečno, zadnjega v mesecu:

-    Prijavnica Erasmus+ STA KA171 ter okvirni plan poučevanja s temami predavanj
-    Prijavnica Erasmus+ STT KA171 (glej prilogo 2) ter seznam tem za usposabljanje
 

Razpis 2023

Atrask-pasauli-su-Erasmus-940×788-eng.jpg