O študiju

Pravilniki in obrazci

 

Pravilnik o delovanju in organizaciji Medicinske fakultete v Ljubljani
 
Pravila študija UL Medicinske fakultete za Enovita magistrska študijska programa 2. stopnje Medicina in Dentalna medicina  (veljavno od 21. 6. 2021) 

Dopolnilo k Pravilom študija UL MF za EMŠ programa (veljavno od 25. 5. 2020);
POMEMBNO ZA VPIS V ŠTUDIJSKO LETO 2021/22:

Dopolnilo k Pravilom študija v členih, ki se navezujejo na izjemni vpis v višji letnik v skladu s sklepom Senata UL MF in Senata UL velja tudi za vpis v študijsko leto 2021/2022; pri čemer pa izjemno podaljšanje statusa zaradi razloga epidemije za vpis v študijsko leto 2021/22 ("t. i. Covid podaljšanje statusa") ni mogoče, saj tovrstno podaljšanje statusa za študijsko leto 2021/22 nima podlage v veljavni zakonodaji.

 
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja in veščin

Dodatne informacije o štetju izpitnih rokov po uveljavitvi novega Statuta UL

 

Študijski red Univerze v Ljubljani

 
Postopki in navodila za izvajanje mednarodnih študijskih izmenjav in praktičnega usposabljanja na UL Medicinski fakulteti


Kodeks študentov Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani

    
     Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov UL 

 

Štetje izpitnih rokov po uveljavitvi novega Statuta UL


 
Obrazci


Vloga za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami in prilagoditvami ​​​​​​

 

Vloga za zamenjavo izbirnega predmeta

 

Obrazec za vpis ocene pri predmetu Raziskovanje v medicini iz naslova oddane Prešernove naloge

 

Vloga za nadaljevanje študija po prekinitvi - vlogo izpolnite v VISu, če nimate dostopa do VIS-a se obrnite na referat.

 

Vpis dela, opravljenega med in v povezavi z epidemijo Covid-19 v prilogo k diplomi: 

Vloga za vpis dela, opravljenega v času in v povezavi z epidemijo covid-19 v prilogo k diplomi 

Nacionalni obrazec za beleženje kompetenc