O študiju – EMŠ Dentalna medicina

3. letnik

 

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Obvezna klinična praksa 3

 

Predmetnik in osnovne informacije

 

Kreditna ovrednotenost in Učni načrti z režimi študija - 3. letnik

 

Obvezni predmeti

(učni načrt z režimom študija)

Kreditne točke

(semester izvedbe: V. zimski, VI. poletni)

Brezbolečinsko delo v zobozdravstvu 3 (VI.)
Farmakologija za dentalno medicino 6 (V. in VI.)

Klinične veščine v medicini:

 

-Specialna medicinska propedevtika in osnove kirurgije

-Dopolnilni postopki oživljanja in prehospitalna oskrba bolnika

-Medprofesionalno sodelovanje

-Klinična praksa

7 (V. in VI.):

3

3

1

Patofiziologija za dentalno medicino

7 (V. in VI.)
Patologija za dentalno medicino 6 (V.)
Raziskovanje v dentalni medicini 3 3 (VI.)
Stomatološka propedevtika 2 7 (VI.)

Stomatološki predklinični praktikum:

-Zobne bolezni

-Stomatološka protetika

12 (V. in VI.):

9

3

Temelji zobne okluzije 3 (V.)

Modul Mehanizmi nastanka bolezni, diagnostika in principi zdravljenja: Patologija za dentalno medicino, Patofiziologija za dentalno medicino, Farmakologija za dentalno medicino

Modul Dentalna predklinika: Stomatološki predklinični praktikum, Temelji zobne okluzije

Modul Klinična medicina: Klinične veščine v medicini

Modul Klinične veščine v dentalni medicini

Modul Raziskovanje v dentalni medicini: Raziskovanje v dentalni medicini 3 

 

Izbirni predmeti

(učni načrt z režimom študija)

Kreditne točke

(semester izvedbe: V. zimski, VI. poletni)

Raziskovalno delo za Prešernovo nagrado (DM)* 6 (V. in VI.)
Izbrane teme iz farmakologije v dentalni medicini 3 (V.)
Izbrane teme iz stomatološke propedevtike 3 (VI.)
Izbrane teme iz kliničnih veščin v medicini 3 (VI.)
Izbrane teme iz patofiziologije za dentalno medicino 3 (V.)
Izbrane teme iz patologije za dentalno medicino 3 (V.)
Izbrane teme iz raziskovanja v dentalni medicini 3 3 (VI.)

Izbrane teme iz kliničnih veščin v dentalni medicini

3 (VI.)

* izbirni raziskovalni predmet

Študenti ob vpisu v 3. letnik vpišete dva izbirna predmeta za 3 kreditne točke iz akreditiranega študijskega programa 3. letnika. Izbrati morate en izbirni predmet v zimskem semestru in en v poletnem semestru. 

Opis vsebin izbirnih predmetov za 3. letnik EMŠ Dentalna medicina si ogledate tako, da izberete povezavo za posamezen izbirni predmet.

 

Splošni urniki 3. letnik EMŠ Dentalna medicina

 

Splošni urnik 2023/2024

 

Oznake tednov štud.l. 2023/2024

 

V študijskem letu 2023/2024 se 3. letnik EMŠ Dentalna medicina izvaja semestrsko po splošni shemi:

Splošna shema

 

 

Razpored preverjanja znanja 3. letnik EMŠ Dentalna medicina

 

 

Skupine študentov 3. letnik EMŠ Dentalna medicina 2023/2024