O študiju

3. letnik

Kreditna ovrednotenost - 3. letnik

Predmet

Kreditne točke

Splošna farmakologija in toksikologija

3

Mikrobiologija, imunologija in oralna mikrobiologija

7

Metode javnega zdravja

3

Patologija

3

Patološka fiziologija

9

Predklinični praktikum

10

Internistična propedevtika

3

Dentalni materiali in tehnologija dentalnih materialov

4

Specialna farmakologija in toksikologija

3

Izbirni predmet IV

6

10
Obveznih predmetov