O študiju

Pogosta vprašanja


Bivanje v študentskem domu Univerze v Ljubljani (objavljeno 15. 6. 2023)

Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov višješolskega in visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2023/2024 je na voljo TUKAJ

 

Obvestilo o uporabi univerzitetnega elektronskega naslova študentov

Zaradi varnejše in zanesljivejše komunikacije s študenti Univerze v Ljubljani bodo od avgusta 2022 dalje študenti vsa sporočila iz referata, študentskega informacijskega sistema VIS in spletne učilnice ter morebitna sporočila s strani profesorjev prejemali na naslov njihove univerzitetne elektronske pošte in nič več na osebne elektornske naslove. 

Vsakemu vpisanemu študentu na UL je s prevzemom digitalne identitete (običajno študent to uredi ob vpisu v 1. letnik) dodeljen tudi študentski elektronski naslov (»e-mail«), ki se uporablja za uradno komunikacijo s fakulteto v času študija.

Vstop v študentsko elektronsko pošto je mogoč v storitvi Exchange Online (Microsoft Outlook) na spletni strani https://outlook.office.com/ z istim uporabniškim imenom in geslom kot za vstop v vaš VIS (uporabniško ime je v obliki ab1234(at)student.uni-lj.si).

Natančna navodila in informacije o vseh možnih načinih vstopa v elektronsko pošto 

V primeru težav pri prevzemu digitalne identitete oziroma težav z vstopanjem v spletno pošto napako javite na ID portalu ali se obrnite na Helpdesk Univerze v Ljubljani: helpdesk(at)uni-lj.si

 

POMEMBNO OBVESTILO - SPREMEMBA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA V 1., 2., 3. in 4. LETNIKU

V študijskem letu 2021/2022 je Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani začela izvajati spremenjen in  prenovljen enoviti magistrski študijski program (EMŠ) Medicina in Dentalna medicina. V prenovljenih programih se spreminja predmetnik.

 

Spremembe programa v 4. letniku na programih EMŠ Medicina in EMŠ Dentalna medicina

V študijskem letu 2024/25 se spreminja predmetnik 4. letnika programa Medicina in 4. letnika programa Dentalna medicina, ki vključuje spremembe obveznih in izbirnih predmetov. 

Študenti, ki so že (bili) vpisani v 4. letnik študijskega programa v študijskem letu 2023/24 ali prej in ki v študijskem letu 2024/25 ne bodo napredovali v 5. letnik programa, bodo morali za namen izpolnjevanja pogojev za vpis v 5. letnik v študijskem letu 2025/2026 ali kasneje opraviti dodatne študijske obveznosti (izpite ali delne oziroma diferencialne izpite). 

Pomembne informacije o priznavanjem predmetov in dodatnih štud.obveznostih najdete TUKAJ.

 

Spremembe programa v 3. letniku na programih EMŠ Medicina in EMŠ Dentalna medicina

V študijskem letu 2023/24 se spreminja predmetnik 3. letnika Medicina in 3.letnika Dentalna medicina, ki vključuje spremembe obveznih in izbirnih predmetov. 

Študenti, ki so že (bili) vpisani v 3. letnik študijskega programa v študijskem letu 2022/23 ali prej in ki v študijskem letu 2023/24 ne bodo napredovali v 4. letnik programa, bodo morali za namen izpolnjevanja pogojev za vpis v 4. letnik v študijskem letu 2024/2025 ali kasneje opraviti dodatne študijske obveznosti (izpite ali delne oziroma diferencialne izpite). 

Pomembne informacije o priznavanjem predmetov in dodatnih štud.obveznostih najdete TUKAJ.

 

Spremembe programa v 2. letniku na programih EMŠ Medicina in EMŠ Dentalna medicina

V študijskem letu 2022/23 se bo pričel izvajal spremenjen predmetnik 2. letnika obeh študijskih programov s spremenjenimi obveznimi predmeti. 

Študenti, ki so vpisani v 2. letnik študijskega programa v študijskem letu 2021/22 ali prej in ki v študijskem letu 2022/23 ne bodo napredovali v 3. letnik programa, bodo morali za izpolnjevanja pogojev za vpisa v 3. letnik v štud.letu 2023/2024 opraviti dodatne študijske obveznosti (izpite ali delne oziroma diferencialne izpite). 

Pomembne informacije v zvezi s priznavanjem predmetov ob prehodu v spremenjem študijski program najdete TUKAJ.  
Vprašanja študentov in odgovori (zapisano na skupnem sestanku študentov in profesorjev, nosilcev predmetov). 

Obrazec za obveščanje nosilcev o prijavi na izpit (pomembno - prijava na izpit preko VISa je še vedno obvezna!)

 

Spremembe programa v 1. letniku na programih EMŠ Medicina in EMŠ Dentalna medicina

V študijskem letu 2021/22 se je pričel izvajati spremenjen predmetnik 1. letnika obeh enovitih študijskih programih. Študenti, ki so bili vpisani v EMŠ program Medicina ali EMŠ program Dentalna medicina v študijskem letu 2020/21 ali prej in ki v študijskem letu 2021/22 niso napredovali v 2. letnik študija, morajo opraviti dodatne študijske obveznosti. Več informacij najdete TUKAJ

 

Razdeljevanje delovnih oblačil v študijskem letu 2023/2024

Razdeljevanje delovnih oblačil za študente UL MF bo potekalo od 3. do 17. oktobra 2023. Tako kot lani oblačila prevzamete na Korytkovi 2, v pritličju, v prostoru med Inštitutom za anatomijo, Inštitutom za histologijo in embriologijo ter Centrom za učenje kliničnih veščin.

V študijskem letu 2023/2024 delovna oblačila prejmejo študenti medicine in dentalne medicine, ki so v študijskem letu 2023/2024 prvič vpisani v 1., 3. ali 5. letnik. Če ne sodite v nobeno izmed navedenih skupin in vseeno menite, da vam oblačila pripadajo, nam to sporočite na anka.ursic(at)mf.uni-lj.si najkasneje do 8. oktobra 2023. Vaš primer bomo individualno preverili in vas v odgovoru na vaše sporočilo obvestili o rešitvi vašega primera.

Razdeljevanje delovnih oblačil bo potekalo v skladu z navodili, ki so na voljo na naslednji povezavi: mf.uni-lj.si/oblacila
Vljudno vas prosimo, da navodila natančno preberete, na povezavi pa se nahaja tudi razpored, preko katerega se prijavite na izbrani termin. Izven izbranega termina prevzem oblačil ne bo mogoč.

Opozarjamo še, da v študijskem letu 2023/2024 dodatnih terminov za razdeljevanje delovnih oblačil (torej po 17. oktobru 2023) ne bo. Če oblačil v predvidenih terminih ne morete prevzeti, predlagamo, da jih v vašem imenu prevzame nekdo drug.

 

Obvestilo o izvajanju študijskega programa in pouka na daljavo

 

Ogled predavanj je namenjen študentom Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in študentom drugih študijskih programov Univerze v Ljubljani, ki se izvajajo na UL MF, za uresničitev njihovih lastnih študijskih obveznosti in interesov. Predavanja so v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08 , 110/13 , 56/15 , 63/16 – ZKUASP in 59/19 ) pravno varovana kot avtorsko delo. Brez predhodnega pisnega soglasja imetnika avtorske pravice, Univerze v Ljubljani, ni dovoljeno reproduciranje (izdelava kopij, vključno s shranitvijo v elektronski obliki), razširjanje in druge javne priobčitve posnetka predavanja (npr. javno prikazovanje, spletna objava), spreminjanje in druge oblike izkoriščanja posnetka. Morebitne kršitve avtorske pravice bo Univerza v Ljubljani sodno preganjala. Kršitev moralnih in materialnih avtorskih pravic pomeni tudi kaznivo dejanje po 147. in 148. členu Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr. , 54/15 , 38/16 in 27/17 ).

 

Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani

 

Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani so na voljo tukaj.Prijava na izpit

Študent se mora na posamezni predmetni izpit prijaviti najmanj 5 dni pred izpitnim rokom. Študent se lahko odjavi od predmetnega izpita najkasneje do poldneva (do 12. ure) dan pred izpitom. Četrto in peto opravljanje izpita je plačljivo skladno s cenikom Univerze v Ljubljani.

Študent je odgovoren za pravilno in popolno prijavo na izpit. Študent lahko opravlja izpit le, če se je nanj pravočasno prijavil. Če se študent ni pravočasno prijavil na izpit (preko informacijskega sistema VIS), izpita ne more opravljati.
Vsi študenti se na izpite prijavljajo sami preko VIS-a, tudi študenti brez statusa in tisti študenti, ki se prijavljajo na komisijsko opravljanje izpita. Račun za stroške opravljanja izpita bodo študenti prejeli po datumu izpita. 


Število opravljanj izpitov

Študent, ki izpita ni opravil, lahko skladno s Statutom Univerze v Ljubljani izpit ponavlja trikrat. Pristojni organ članice (Komisija za študentska vprašanja) lahko študentu na njegovo obrazloženo prošnjo izjemoma dovoli peto opravljanje izpita.
Dodatne informacije o štetju izpitnih rokov po uveljavitvi novega Statuta Univerze v Ljubljani so na voljo TUKAJ.

 

Potrdilo o opravljenih izpitih (in povprečni oceni) 

Potrdilo o opravljenih izpitih (in povprečni oceni) si lahko študenti brezplačno natisnete iz svojega VIS sistema. Potrdilo se nahaja v zavihku Moji podatki -> Potrdilo o opravljenih izpitih.

Če dostopa do VIS-a nimate, lahko potrdilo naročite na elektronskem naslovu referat(at)mf.uni-lj.si


Cenik storitev za študente in podatki za plačilo

Cenik Univerze v Ljubljani

Študenti za vse opravljene storitve prejmete račun preko VISa, in sicer po opravljeni storitvi. Storitve plačate na podlagi izdanega računa. 
Pomembno:
 Ob plačevanju računa obvezno vpišite pravilen sklic! 


Popravljanje ocene

Popravljanje ocene ureja 32. člen Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja in veščin za EMŠ prgrama medicina in dentalna medicina. Vlogo oz. prošnjo, ki jo napišete sami, poštljete na elektronski naslov referat(at)mf.uni-lj.si.
Prošnja mora vsebovati naslednje podatke: ime, priimek in vpisno številko, letnik ter smer študija, naziv predmeta, pri katerem se ocena viša, datum izpitnega roka, na katerem ste oceno pridobili, pridobljena ocena in datum izpitnega roka, na katerem želite oceno zviševati.

 

Menjava izbirnih predmetov

Izbirne predmete je mogoče zamenjati med 1. 10. in 30. 10. v tekočem študijskem letu (izbirni predmeti zimskega semestra) oziroma do 28. 2. tekočega študijskega leta za izbirne predmete letnega semestra.

 Obrazec za zamenjavo izbirnih predmetov

Obrazec podpiše nosilec predmeta, od katerega se odjavljate ter nosilec predmeta, h kateremu se prijavljate.

Če ste rok za zamenjavo izbirnega predmeta zamudili, in morate kljub temu menjati izbirni predmet, morate napisati prošnjo na Komisijo za študentska vprašanja, prošnji pa priložite podpisan obrazec. 

 

Priznavanje predmetov, opravljenih na drugih študijskih programih

Študent, ki je že bil vpisan na drug študijski program in je že opravil predmete, ki se po svoji vsebini prekrivajo s predmetom, ki ga ima vpisanega na UL MF, lahko zaprosi za priznanje posameznega predmeta.

Če želi študent zaprositi za priznanje posameznega predmeta, mora na referat za dodiplomski študij (referat(at)mf.uni-lj.si) za vsak posamezni predmet poslati naslednje: 
 
  1. Prošnjo za priznavanje posameznega predmeta ali dela predmeta (študent prošnjo napiše sam)
  2. Učni načrt predmeta oz. predmetov, ki jih je študent opravil na drugi fakulteti in se po vsebini prekrivajo s predmetom na UL MF.
  3. Potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidno, da je te predmete opravil.
 
Referat bo prošnjo poslal nosilcem predmeta, ki bodo presodili, ali se študentu obveznosti pri predmetu (delno) priznajo ali ne.
 
Obravnava vloge za izdajo sklepa za priznavanje posameznega predmeta, opravljenega izven vpisanega programa se obračuna po veljavnem ceniku UL in v študijskem letu 2023/24 znaša 22,30 € za posamezni predmet. 

 

Nadaljevanje študija po prekinitvi, daljši od dveh let

Študent, ki je izgubil status študenta , lahko ob plačilu opravlja študijske obveznosti še dve leti od izgube statusa, razen če se programu izteče akreditacija. Po dveh letih mora za nadaljevanje oziroma dokončanje študija vložiti prošnjo na Komisijo za študentska vprašanja. 
Prošnjo vloži preko sistema VIS, pri čemer mora za vzpostavitev dostopa do VISa kontaktirati referat. 
Obravnava vloge za izdajo sklepa za nadaljevanje študija po prekinitvi več kot 2 leti se zaračuna skladno s cenikom UL in v študijskem letu 2023/24 znaša 97,90 €. 

 

Diplomiranje

Po vpisu zadnje ocene študija mora študent v roku treh delovnih dni urediti postopek zaključka študija oziroma diplomiranja. Študent postopek uredi v referatu, izjemoma lahko to uredi tudi na daljavo, tako, da v referat sporoči, da je zaključil študij, in prejme potrdilo o zaključku na elektronski naslov. 

Pomembno: študent status študenta (če ga ob zaključku študija ima) ohrani do konca študijskega leta, v katerem diplomira. Študent se lahko s pisno izjavo statusu študenta po diplomiranju tudi odpove.  

 

Dodatne informacije za študente - psihosocialna svetovalnica: 

Psihosocialna svetovalnica za študente in zaposlene:
Psihosocialna svetovalnica je namenjena študentom, ki se soočajo z različnimi situacijami (na področju doživljanja, medsebojnih odnosov, študija), ob katerih se jim porajajo stiske, neprijetna doživljanja, želja po razmisleku o nadaljnjih korakih..., ter tudi vsem tistim, ki so zgolj radovedni in bi želeli poklepetati o sebi, dobiti kakšno povratno informacijo o svojem delovanju, komuniciranju ali pa bi želeli zgolj premleti neko svoje (lahko vsakdanje) vprašanje z nekom. 
Obisk svetovalnice je brezplačen, anonimnost, diskretnost in zaupnost je zagotovoljena. 
Več informacij najdete na spletni strani svetovalnice. 

 

Pregled študentskih pravic - najpogostejša vprašanja glede uveljavljanja pravic študentov na Univerzi v Ljubljani (februar 2024)