O študiju

Pogosta vprašanja


Pomembno obvestilo glede predavanj  na daljavo

Ogled predavanj je namenjen študentom Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in študentom drugih študijskih programov Univerze v Ljubljani, ki se izvajajo na UL MF, za uresničitev njihovih lastnih študijskih obveznosti in interesov. Predavanja so v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08 , 110/13 , 56/15 , 63/16 – ZKUASP in 59/19 ) pravno varovana kot avtorsko delo. Brez predhodnega pisnega soglasja imetnika avtorske pravice, Univerze v Ljubljani, ni dovoljeno reproduciranje (izdelava kopij, vključno s shranitvijo v elektronski obliki), razširjanje in druge javne priobčitve posnetka predavanja (npr. javno prikazovanje, spletna objava), spreminjanje in druge oblike izkoriščanja posnetka. Morebitne kršitve avtorske pravice bo Univerza v Ljubljani sodno preganjala. Kršitev moralnih in materialnih avtorskih pravic pomeni tudi kaznivo dejanje po 147. in 148. členu Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr. , 54/15 , 38/16 in 27/17 ).

 

 

Pregled uporabnih informacij za študente v času epidemije , Karierni centri Univerze v Ljubljani

 

Obvestilo Psihosocialne svetovalnice UL Pedagoške fakultete za študentke in študente v času nastalih sprememb (Marec 2020)

 

Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani

Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani so na voljo tukaj.


 

Seznami skupin študentov po letnikih

Seznami skupin po letnikih so objavljeni na straneh letnikov
Menjava skupin med študenti ni dovoljena. 

 


Prijava na izpit

Študent se mora na posamezni predmetni izpit prijaviti najmanj 5 dni pred izpitnim rokom. Študent se lahko odjavi od predmetnega izpita najkasneje do poldneva (do 12. ure) dan pred izpitom. Četrto in peto opravljanje izpita je plačljivo skladno s cenikom Univerze v Ljubljani. Dodatne informacije o štetju izpitnih rokov po uveljavitvi novega Statuta Univerze v Ljubljani so na voljo TUKAJ. Študent je odgovoren za pravilno in popolno prijavo na izpit. Študent lahko opravlja izpit le, če se je nanj pravočasno prijavil. Če se študent ni pravočasno prijavil na izpit (preko informacijskega sistema VIS), izpita ne more opravljati.
Vsi študenti se na izpite prijavljajo sami preko VIS-a, tudi študenti brez statusa in tisti študenti, ki se prijavljajo na komisijsko opravljanje izpita. Račun za stroške opravljanja izpita bodo študenti prejeli po datumu izpita. 


Število opravljanj izpitov

Študent, ki izpita ni opravil, lahko skladno s Statutom Univerze v Ljubljani izpit ponavlja trikrat. Pristojni organ članice (Komisija za študentska vprašanja) lahko študentu na njegovo obrazloženo prošnjo izjemoma dovoli peto opravljanje izpita. Dodatne informacije o štetju izpitnih rokov po uveljavitvi novega Statuta Univerze v Ljubljani so na voljo TUKAJ.

 

Potrdilo o opravljenih izpitih (in povprečni oceni) 

Potrdilo o opravljenih izpitih (in povprečni oceni) si lahko študenti brezplačno natisnete iz svojega VIS sistema. Potrdilo se nahaja v zavihku Moji podatki -> Potrdilo o opravljenih izpitih.

Če dostopa do VIS-a nimate, lahko potrdilo naročite na elektronskem naslovu referat(at)mf.uni-lj.si. Potrdilo o opravljenih izpitih vam bomo nato poslali na vaš naslov in vam hkrati poslali račun za strošek izdaje potrdila v skladu s cenikom Univerze v Ljubljani.  
 


Cenik storitev za študente in podatki za plačilo

Cenik Univerze v Ljubljani

Študenti za vse opravljene storitve prejmete račun preko VISa, in sicer po opravljeni storitvi. Storitve plačate na podlagi izdanega računa. Dodatne informacije so na voljo tukaj.   
Pomembno:
 Ob plačevanju računa obvezno vpišite pravilen sklic! 

 

Številka transakcijskega računa UL Medicinske fakultete: SI56 0110 0603 0708 380 Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana Slovenija Nakazila iz tujine: Banka Slovenije, Slovenska c. 35, 1000 Ljubljana, SWIFT CODE: BSLJSI2X, IBAN SI56011006030708380, ACCOUNT NO.: 56011006030708380


Popravljanje ocene

Popravljanje ocene ureja 32. člen Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja in veščin za EMŠ prgrama medicina in dentalna medicina. Vlogo oz. prošnjo, ki jo napišete sami, nato prinesete v referat za dodiplomski študij. Prošnja mora vsebovati naslednje podatke: ime, priimek in vpisno številko, letnik ter smer študija, naziv predmeta, pri katerem se ocena viša, datum izpitnega roka, na katerem ste oceno pridobili, pridobljena stara ocena datum višanja ocene.


Menjava izbirnih predmetov

Izbirne predmete je mogoče zamenjati do 30. 10. v tekočem študijskem letu (izbirni predmeti zimskega semestra) oziroma do konca prvega semestra tekočega študijskega leta za izbirne predmete letnega semestra.

 Obrazec za zamenjavo izbirnih predmetov

Obrazec podpiše nosilec predmeta, od katerega se odjavljate ter nosilec predmeta, h kateremu se prijavljate.