Centralna medicinska knjižnica

Slovenske revije

Seznam revij z več podatki.

Naslov revije ISSN
ABC zdravja 1854-455x
Acta biologica slovenica 1408-3671
Acta Chimica Slovenica 1318-0207
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonica et Adriatica 1318-4458
Acta medico-biotechnica : AMB 1855-5640 
Annales Kinesiologiae 2232-2620
Bilten : strokovno in informativno glasilo Društva radioloških inženirjev Slovenije in Zbornice radioloških inženirjev Slovenije : [glasilo DRI in ZRIS] 1855-5136
Bolje: glasilo Splošne bolnišnice Jesenice  
Celiakija : glasilo Slovenskega društva za celiakijo  1581-5307
Delo in varnost 0011-7943
Diabetes : posebna izdaja revije Dita  
Dita: revija za življenje z diabetesom 1318-6922
Dr. Pincus 2463-7629
Družinska medicina : [strokovna revija) 1581-6605 
Duševno zdravje v skupnosti 2463-9621
Epidemiološko spremljanje nalezljivih bolezni v Sloveniji 2232-4798
Erektor : časopis študentov Medicinske fakultete  1581-9078
Farmacevtski vestnik  0014-8229 
Gastroenterolog : revija slovenske gastroenterološke sekcije 1408-2756 
Glasilo MS  
Hospic: Glasilo Slovenskega društva Hospic  1408-5925 
Image analysis & stereology 1580-3139
Informatica : an international journal of computing and informatics : časopis za računalništvo in informatiko 0350-5596 
Informatica medica slovenica 1318-2129
Interno glasilo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana C506-7308
Isis. Glasilo Zdravniške zbornice Slovenije  1318-0193 
Kakovostna starost : časopis za socialno gerontologijo in gerontagogiko 1408-869X 
Kapnik : glasilo Združenja bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije 1581-8454
Koloskop : interno glasilo združenja za boj proti raku debelega črevesa in danke  
Kronček : glasilo slovenskega Društva bolnikov s kronično vnetno črevesno boleznijo 1854-6927
Ledvica : glasilo zveze društev ledvičnih bolnikov Slovenije C503-5074
Medicina danes 1855-5853
Medicina športa 2350-6156
Medicine, Law & Society 2463-7955
Medicinski razgledi  0025-8121 
Moje zdravje: glasilo Splošne bolnišnice Brežice  
Monitor: interno glasilo Splošne bolnišnice Celje 1581-8527
Naš zbornik : glasilo Zveze društev za pomoč duševno prizadetim Slovenije 0350-655X 
Naša bolnišnica : časopis Splošne bolnišnice Maribor  C500-5515
Novice za zdravje 2335-2833
NOVIS. Novice, obvestila, vesti, informacije skupnosti  C500-6635
Občasnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Akti & navodila 1318-8895 
Obzornik zdravstvene nege  1318-2951 
Odvisnosti : teorija, praksa, raziskovanje  1580-3708 
Okno 1318-2072
Onkologija : strokovni časopis za zdravnike  1408-1741 
Pljučnik : glasilo Bolnišnice Golnik - Kliničnega oddelka za pljučne bolezni in alergijo 1580-7223 
Pharmonia 2232-500X
Podnebne spremembe in zdravje v Sloveniji 2463-9893
Proteus: časopis za poljudno naravoslovje  0033-1805
Radiology and oncology 1318-2099
Rehabilitacija  1580-9315 
Revija za moje zdravje 2536-1791
Revija za zdravstvene vede 2350-3610
Sladkorčki: bilten sladkorno bolnih otrok in mladostnikov Slovenije 1318-2080 
Sladkorna bolezen : glasilo Zveze društev Slovenije za boj proti sladkorni bolezni 1408-1164 
Slovenska kardiologija : znanstveno strokovna revija za področje srčno-žilne medicine 1581-8543 
Slovenska pediatrija  1318-4423 
Slovenski veterinarski zbornik 1580-4003
Sončnica : Bilten Zveze društev bolnikov z osteoporozo Slovenije 1581-8861
Spominčica : glasilo Slovenskega združenja za pomoč pri demenci 1581-8470
Topličnik 2232-643x
Transplantation and regenerative medicine 2386-0944
Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije  1318-5470 
Vita : strokovna zdravstvenovzgojna revija  1318-6620 
Vizita : interno glasilo Splošne bolnišnice Novo mesto  
Zakladnica zdravja 2350-5710
Za prostor pod soncem : glasilo društva psoriatikov Slovenije 1854-5653
Za srce  1318-2560 
Zdrav dih za navdih : glasilo Društva pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije 1318-0215 
Zdravje : družinska revija za zdravo življenje  0351-5621 
Zdravniški vestnik : glasilo Slovenskega zdravniškega društva  1318-0347 
Zdravstveno varstvo  0351-0026 
Zobozdravstveni vestnik : glasilo slovenskih zobozdravstvenih delavcev 0044-4928