Centralna medicinska knjižnica

6. Informacijske, svetovalne in izobraževalne storitve

6.1. INFORMACIJSKE IN SVETOVALNE STORITVE 28,30 EUR / uro + stroški
6.2. BIBLIOGRAFIJE (priprava, vnos, vodenje) 
- dodiplomski in podiplomski študenti Medicinske fakultete UL brezplačno
- zaposleni na Medicinski fakulteti UL, ki niso v raziskovalnem programu Medicinske fakultete UL 8,75 EUR / prispevek + stroški
- druge raziskovalne in zdravstvene organizacije ter posamezniki 17,50 EUR / prispevek + stroški
6.3. IZOBRAŽEVALNI TEČAJI člani nečlani
    brezplačno za člane,
ki imajo poravnano
letno članarino
28,30 EUR