Centralna medicinska knjižnica

Kdo vas citira? Web of Science, Scopus, Google Scholar

Servis Web of Science omogoča dostop do treh baz podatkov z indeksi citiranosti: Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index in Arts & Humanities Citation Index. Vse baze vsebujejo podatke iz okrog 10.000 najbolj vplivnih znanstvenih revij od leta 1900 dalje in se dopolnjujejo tedensko. Servis Web of Science je dostopen vsem profesorjem, raziskovalcem, študentom in drugim zaposlenim v institucijah, ki izpolnjujejo pogoje za članstvo v konzorciju uporabnikov WoS.

Scopus je bibliografska zbirka izvlečkov in podatkov o citiranju, ki jo nudi največji založnik znanstvene literature.


Program tečaja:

  • kaj je indeks citiranosti
  • uporaba indeksov citiranja
  • dostopnost do servisa WoS
  • kratka predstavitev različnih načinov iskanja: enostavno iskanje (Search), iskanje po avtorju (Author Search), zahtevno iskanje (Advanced Search), iskanje citatov(Cited Reference Search
  • prečiščevanje seznama zadetkov (Refine Results)
  • analiziranje rezultatov iskanja (Analyze Results)
  • pregled citiranosti (Citation report)
  • možnosti za izpis in shranjevanje rezultatov iskanja
  • Google Scholar in štetje citatov
  • kratka predstavitev bibliografske zbirke Scopus

Tečaj je namenjen vsem uporabnikom, ki želijo spoznati citatne indeksi in se naučiti učinkovitega iskanja po bazi Web of Science ter preko citatov spremljati odmevnost objavljenih člankov.


Tečaj vodi: 

Datum tečaja: po dogovoru. Vaše želje nam sporočite na tecajicmk(at)mf.uni-lj.si.

Cena tečaja: Tečaj je za člane CMK brezplačen.

Način izvedbe: Tečaj poteka preko spletne konference Webex. Navodila za spremljanje konference boste prejeli po elektronski pošti.