Centralna medicinska knjižnica

3. Reproduciranje gradiva

(kopiranje, tiskanje, digitalno reproduciranje)

3.1. KOPIRANJE in TISKANJE
3.1.1. za člane študenti UL ostali člani
- cena A4 ČB strani 0,04 € 0,06 €
- cena A3 ČB strani 0,08 € 0,12 €
- cena A4 barvne strani 0,08 € 0,12 €
- cena A3 barvne strani 0,16 € 0,24 €
- kopiranje in tiskanje slik dvojna cena
3.1.2. za nečlane
- cena A4 ČB strani (lastno gradivo) 0,06 €
- cena A3 ČB strani (lastno gradivo) 0,12 €
- cena A4 barvne strani (lastno gradivo) 0,12 €
- cena A3 barvne strani (lastno gradivo) 0,24 €
- gradivo CMK ČB po ceniku MI
- gradivo CMK barvno po ceniku MI
- kopiranje in tiskanje slik dvojna cena
3.2. DIGITALNO REPRODUCIRANJE  
3.2.1. za člane ČB stran barvna stran
 - gradivo CMK in lastno gradivo 0,10 € / stran 0,20 € / stran
3.2.2. za nečlane ČB stran barvna stran
- lastno gradivo 0,20 € / stran 0,40 € / stran
- gradivo CMK po ceniku MI