Centralna medicinska knjižnica

1. Članarine

1.1. LETNA ČLANARINA
- študentje UL s statusom plačana ob vpisu
- študentje UL brez statusa (1 leto), študentje drugih univerz s statusom in dijaki nad 18 let 15,85 €
- druge fizične osebe 39,70 €
1.2. POLLETNA ČLANARINA
- študentje UL brez statusa (1 leto), študentje drugih univerz s statusom in dijaki nad 18 let 10,00 €
- druge fizične osebe 23,70 €
1.3. ČETRTLETNA ČLANARINA
- študentje UL brez statusa (1 leto), študentje drugih univerz s statusom in dijaki nad 18 let 5,00 €
- druge fizične osebe 11,70 €
1.4. MESEČNA ČLANARINA
- študentje UL brez statusa (1 leto), študentje drugih univerz s statusom in dijaki nad 18 let 2,60 €
- druge fizične osebe 4,60 €
1.5. OSTALO
- brezposelni, osebe mlajše od 18 let, člani ZBDS, osebe s posebnimi potrebami, upokojeni profesorji Medicinske fakultete UL brezplačno ob predloženem dokazilu
1.6. NADOMESTNA (IZGUBLJENA) ČLANSKA IZKAZNICA 3,60 €