Centralna medicinska knjižnica

Pravilnik o poslovanju knjižnic UL

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja knjižnic Univerze v Ljubljani ureja način poslovanja knjižnic, ki delujejo v okviru knjižničnega sistema Univerze v Ljubljani ter odnose med knjižnicami in njihovimi uporabniki.

Način poslovanja, vrste storitev in cenik določi vsaka knjižnica s pravilnikom o poslovanju. Krovni pravilnik o splošnih pogojih poslovanja knjižnic UL je dne 27. 10. 2015 sprejel in 27. 9. 2016 dopolnil Senat Univerze v Ljubljani. Osnovne storitve za uporabnike so naslednje:

 • dostop do javnih knjižničnih katalogov, vzajemnega kataloga in drugih javnih podatkovnih zbirk ter informacijskih virov in njihovo uporabo,
 • dostop do splošno dostopnih elektronskih virov javnih oblasti in njihovo uporabo,
 • vpogled v knjižnične zbirke v prostem pristopu in njihovo uporabo,
 • posredovanje informacij o knjižničnem gradivu in iz gradiva knjižnic,
 • posredovanje informacij iz vzajemne bibliografske podatkovne baze COBIB.SI,
 • usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnice,
 • pomoč in svetovanje pri iskanju ter uporabi knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov knjižnice,
 • izobraževanje za iskanje, vrednotenje in uporabo različnih informacijskih virov,
 • dostop do svetovnega spleta,
 • uporabo čitalniških mest in drugih javno dostopnih prostorov knjižnic,
 • uporabo računalniške in druge tehnične opreme, namenjene uporabnikom,
 • seznanjanje uporabnikov z novostmi v knjižnicah,
 • dostop do prireditev in drugih dejavnosti knjižnic.

 Vir: https://www.uni-lj.si/knjiznice/organiziranost_knjiznic/