Raziskovanje

Domači projekti

Temeljni projekt je izvirno eksperimentalno oziroma teoretično delo, s katerim želimo pridobiti predvsem novo znanje o osnovah pojavov in zaznavnih dejstvih.

Aplikativni projekt je izvirno raziskovanje, ki ga izvajamo zato, da bi pridobili novo znanje, usmerja pa se predvsem k praktičnemu cilju ali namenu.

Podoktorski projekt je temeljni ali aplikativni projekt, ki ga izvaja en raziskovalec – podoktorand. 

Projekt Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) je oblika in način uresničevanja Strategije razvoja Slovenije in Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije in je oblikovan kot instrument povezovanja države za zadovoljevanje njenih potreb, raziskovalne sfere in širše javnosti na posebej določenih prednostnih temah.

 

Projekti ARRS  povezava na SICRIS

 

Začetek financiranja v letu 2019, kjer ima UL MF vlogo nosilke projektov: 

J3-1747

Čedomir Oblak SLO ENG

J3-1748

Dušan Šuput  SLO ENG 

J3-1753

Katja Goričar  SLO ENG

J3-1754

Emanuela Boštjančič SLO ENG

J3-1755

Tea Lanišnik Rižner  SLO  ENG

J3-1761

Maja Pohar Perme  SLO ENG

J3-1763

Peter Pregelj SLO ENG

J5-1780

Dimitar Hristovski SLO ENG

V3-1903

Tatjana Avšič-Županc SLO ENG

Z3-1869

Ivana Jovchevska SLO ENG
Z3-1872 Urška Dragin Jerman SLO ENG

 

 

Začetek financiranja v letu 2018, kjer ima UL MF vlogo nosilke projektov:

J1-9176

Damjana Rozman SLO ENG

J3-9255

Metka Lenassi  SLO ENG 

J3-9293

Alja Videtič Paska  SLO ENG

L3-9279

Nataša Debeljak SLO ENG

L7-9414

Zalika Klemenc Ketiš  SLO  ENG

V3-1715

Barbara Artnik  SLO ENG

Z5-9352

Andrej Kastrin  SLO ENG

 

Začetek financiranja v letu 2017, kjer ima UL MF vlogo nosilke projektov:

J3-8197 Tatjana Avšič Županc  SLO ENG
J3-8199 Jasmina Primožič  SLO ENG 
J3-8209 Lovro Žiberna  SLO ENG
J3-8212 Tea Lanišnik Rižner  SLO  ENG
J3-8214 Irena Zupanič Pajnič  SLO  ENG
J7-8276 Sergej Pirkmajer  SLO ENG
L3-8203 Vita Dolžan  SLO ENG

N1-0066

Katja Kristan SLO ENG

 

Začetek financiranja v letu 2016, kjer ima UL MF vlogo nosilke projektov:

J3-7132 Alja Videtič Paska  SLO ENG 
J3-7272 Maja Pohar Perme  SLO ENG  
J3-7494 Mateja Erdani Kreft  SLO ENG  
J3-7518 Žarko Finderle  SLO ENG
J3-7536 Damjan Osredkar SLO ENG 
Z3-7198 Jana Ferdin SLO ENG