Študentski svet

Priznanje Valentine Kobe

 

O priznanju

Študentski svet UL MF podeljuje Priznanje Valentine Kobe osebam, ki so v preteklem študijskem letu najbolje sodelovale pri vključevanju študentov v klinični del študija medicine ali dentalne medicine.

Priznanje je poimenovano po profesorici anatomije Valentini Kobe, prvi predstojnici Inštituta za anatomijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.

Pobudo za pričetek podeljevanja Priznanja Valentine Kobe sta leta 2016 študentskemu svetu in dekanovemu kolegiju podala takratni predsednik študentskega sveta Klemen Petek in takratna podpredsednica študentskega sveta Anka Uršič.

Študentski svet vsako študijsko leto podeli do dve priznanji za preteklo študijsko leto.

Kandidate za podelitev priznanja lahko predlagajo:

 • svetnik študentskega sveta,
 • skupina vsaj 5 študentov UL MF,
 • dekan ali
 • predstojniki organizacijskih enot.

Img_00001291.gif.jpeg

Profesorica Valentina Kobe

Pravilnik o Priznanju Valentine Kobe

 

Prejemnice in prejemniki Priznanja Valentine Kobe

 

Priznanje za študijsko leto 2016/2017

 • dr. Simona Kržišnik Zorman, dr. med.
 • asist. Tomaž Hitij, dr. dent. med.

Priznanje za študijsko leto 2017/2018

 • prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec, dr. med.
 • asist. dr. David Drobne, dr. med.

Priznanje za študijsko leto 2018/2019

 • Tadeja Čerin, dr. med.
 • doc. dr. Rok Gašperšič, dr. dent. med.

Priznanje za študijsko leto 2019/2020

 • Nadan Gregorič, dr. med.

Priznanje za študijsko leto 2020/2021

 • prof. dr. Erika Cvetko, dr. dent. med.
 • asist. dr. Anja Boc, dr. med.

Priznanje za študijsko leto 2021/2022

 • izr. prof. dr. Petra Hudler, univ. dipl. mikr.