Študentski svet

Banner_Srečanje študentov ULMF.jpg

Srečanje študentov UL MF z ministrom za zdravje v organizaciji Študentskega sveta UL Medicinske fakultete je potekalo v četrtek, 10. oktobra 2019 v srednji predavalnici UL MF. Dogodka so se udeležili minister za zdravje Aleš Šabeder, državna sekretarka prim. Simona Bornšek Repar, predsednica ZZS dr. Zdenka Čebašek-Travnik, dekan UL MF prof. dr. Igor Švab. Goste in udeležence je uvodoma nagovoril predsednik Študentskega sveta UL MF Klemen Petek, ki je v svojem govoru izrazil željo študentov po nadaljnjem sodelovanju z ministrstvom za zdravje in zdravniškimi organizacijami z željo izboljšanja slovenskega zdravstvenega sistema.

Predsednica ZZS in dekan UL MF sta v uvodnem delu predstavili svoja stališča in mnenja o potrebnih spremembah. Minister za zdravje je predstavil ukrepe, ki jih je in jih še bo sprejelo ministrstvo, in stanje slovenskega zdravstvenega sistema.

Sledila je razprava, ki sta jo moderirala predsednika in podpredsednica študentskega sveta Anka Uršič, v kateri so študenti ministru predstavili svoje dileme, postavili vprašanja in predlagali morebitne rešitve. To je bilo že tretje srečanje ministra s študenti medicine v okoli pol leta.

Dekan UL MF je v razpravi izpostavil, da bi povišanje števila vpisnih mest na UL MF pomenilo pomembno zmanjšanje kakovosti študija na fakulteti, zato brez ustreznih infrastrukturnih in sistemskih sprememb tako povišanje ni mogoče.

Študent dodatnega leta UL MF Kevin Pelicon je predstavil rezultate ankete, ki jo je Študentski svet UL MF pripravil v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje. Celotno besedilo poročila je na voljo v spodnji priponki. 

Pomembnejši poudarki:

 • pri anketi je sodelovala okoli četrtina vseh študentov medicine UL MF in UM MF
 • študenti kot najpomembnejše težave navajajo: negotovost pridobitve željene specializacije, nepredvidljiva zdravstvena politika, dolgotrajen proces od diplome do začetka specializacije
 • skoraj dve petini študentov menita, da ob zaključku študija ne bosta pridobili ustreznih kompetenc za nadaljevanje študija na naslednji stopnji
 • več kot ena petina študentov ne bi ponovno izbrala študija medicine
 • več kot 40 % študentov razmišlja ali je odločenih, da bodo svojo karierno pot nadaljevali v tujini
 • najpogostejši razlogi za razmislek o odhodu v tujino so: delovni pogoji, možnost pridobitve željene specializacije, možnost kariernega napredovanja in možnost nadaljnjega izobraževanja
 • le 1,7 % študentov bo izbralo specializacijo iz družinske medicine, več kot 60 % študentov te specializacije ne bo izbralo ali skoraj gotovo ne bo izbralo
 • najpomembnješi razlogi za neodločanje za specializacijo iz družinske medicine so: preobremenjenost zdravnikov družinske medicine, pomanjkanje družinskih zdravnikov, slabi delovni pogoji, neurejena zakonodaja, prelaganje odgovornosti na primarno zdravstvo in slab ugled specializacije v stroki
 • študenti bi se v večji meri odločili za specializacijo iz družinske medicine, če bi se: zmanjšale administrativne obremenitve, zmanjšalo število opredeljenih pacientov na zdravnika, povišale plače in pri pripravi zakonodaje bolj upoštevalo mnenje družinskih zdravnikov
 • skoraj dve tretjini študentov menita, da so pogoji za delo v družinski medicini slabši od pogojev dela drugih specializacij
 • okoli četrtina študentov bi se verjetno odločila za specializacijo iz družinske medicine ob uvedbi kadrovske štipendije

Srečanja so se udeležili tudi:

 • prodekan UL MF prof. dr. Tomaž Marš,
 • prodekanja UL MF prof. dr. Ksenija Geršak,
 • prodekanja UL MF prof. dr. Janja Jan,
 • direktor ZD Ljubljana gospod Rudi Dolšak,
 • strokovna direktorica ZD Ljubljana gospa Tea Stegne Ignjatovič,
 • generalni direktor UKC Ljubljana Janez Poklukar,
 • strokovna direktorica Stomatološke klinike UKC Ljubljana,
 • izr. prof. dr. Martina Drevenšek, dr. dent. med.,
 • predsednik SZD prof. dr. Radko Komadina,
 • vodja sektorja za nadzor ZZZS mag. Jana Mrak.

V študentskem svetu smo prepričani, da bomo z Ministrstvom za zdravje, Zdravniško zbornico Slovenije in drugimi zdravniškimi organizacijami odlično sodelovali tudi v prihodnje in da bo minister z boljšim vpogledom in našimi predlogi lažje sprejel ustrezne ukrepe za izboljšanje zdravstvenega sistema v Sloveniji.

Študentski svet UL MF je srečanje organiziral na pobudo njegovega predsednika Klemna Petka in podpredsednice Anke Uršič.

Poročilo o anketi študentov medicine o slovenskem zdravstvenem sistemu in družinski medicini

 

Nadaljnje informacije
studentski.svet(at)mf.uni-lj.si
fb.me/ssulmf

Povezane novice
Novica Ministrstva za zdravje
Novica UL MF

Fotografije
Depozitorij fotografij je na voljo tukaj.
Uporaba dovoljena ob predhodnem soglasju študentskega sveta (studentski.svet(at)mf.uni-lj.si).

DSC_9462-26.jpg
Prihod ministra za zdravje na UL MF

 

DSC_9670-113.jpg
Minister za zdravje Aleš Šabeder, predsednica ZZS dr. Zdenka Čebašek-Travnik, dekan UL MF prof. dr. Igor Švab, predsednik Študentskega sveta UL MF Klemen Petek in podpredsednica Študentskega sveta UL MF Anka Uršič
 

 

DSC_9482-30.jpg
Uvodni nagovor predsednika Študentskega sveta UL MF Klemna Petka

 

Nagovor ministra za zdravje
Nagovor ministra za zdravje

 

_DSC9574.jpg
Rezultate ankete o zdravstvenem sistemu in družinski medicini med študenti je predstavil študent dodatnega leta UL MF Kevin Pelicon

 

DSC_9657-110.jpg
Razprava po uvodnem delu srečanja

 

DSC_9606-86.jpg
Direktor ZD Ljubljana Rudi Dolšak, predsednik SZD prof. dr. Radko Komadina in generalni direktor UKC Ljubljana Janez Poklukar
 
_DSC9620.jpg
Prodekani UL MF: prof. dr. Tomaž Marš, prof. dr. Janja Jan in prof. dr. Ksenija Geršak

 

DSC_9409-10.jpg
Predsednica ZZS, državna sekretarka prim. Simona Bornšek Repar in dekan UL MF