Študentski svet

Seje

Študentski svet UL MF se sestaja na rednih in izrednih sejah, nujne zadeve pa rešuje tudi preko dopisnih sej. Seje so odprte za javnost. Deli sej, na katerih študentski svet odloča o zadevah z oznako uradna skrivnost ali ko tako odloči s sklepom, so za javnost zaprti. Za javnost so samodejno zaprti deli sej, na katerih se odloča o mnenjih o pedagoškem delu.

V nadaljevanju so javno dostopni zapisniki sej študentskega sveta. Deli sej, ki so bili za javnost zaprti, v javno objavljenih zapisnikih niso na voljo. 
 

Seja Datum Ura Vabilo Zapisnik
konstitutivna 18. oktober 2018 18:00 Vabilo Zapisnik
1. redna 18. oktober 2018 18:30 Vabilo  
2. redna 10. november 2018 18:00 Vabilo  
3. redna 10. december 2018 19:00 Vabilo  
1. izredna 13. december 2018 20:00 Vabilo  
4. redna 10. januar 2019 18:00    
5. redna 11. februar 2019 18:00    
6. redna 18. marec 2019 18:00    
7. redna 22. april 2019 18:00    
8. redna 27. maj 2019 18:00    
9. redna 24. junij 2019 18:00    
10. redna 8. julij 2019 18:00    
11. redna 12. september 2019 18:00