Študentski svet

Seje

Študentski svet UL MF se sestaja na rednih in izrednih sejah, nujne zadeve pa rešuje tudi preko dopisnih sej. Seje so odprte za javnost. Deli sej, na katerih študentski svet odloča o zadevah z oznako uradna skrivnost ali ko tako odloči s sklepom, so za javnost zaprti. Za javnost so zaprti deli sej, na katerih se odloča o mnenjih o pedagoškem delu ali obravnava druge vsebine, ki so označeni kot uradna skrivnosti.

V nadaljevanju so dostopna vabila na seje študentskega sveta. 
 

Seja Datum Ura Lokacija Vabilo
konstitutivna 14. november 2019 19:00 pisarna ŠSULMF Vabilo
1. redna 12. december 2019 18:00 pisarna ŠSULMF Vabilo
1. dopisna 21. december 2019 / / Vabilo
2. redna 7. januar 2020 18:00 pisarna ŠSULMF Vabilo
3. redna 27. februar 2020 19:00 pisarna ŠSULMF Vabilo
2. dopisna 23. marec 2002 / / Vabilo
4. redna 2. april 2020 19:00 videokonferenca Vabilo
3. dopisna 18. april 2020 / / Vabilo
5. redna 14. maj 2020 19:30 videokonferenca Vabilo
6. redna 10. junj 2020 19:00 videokonferenca Vabilo
7. redna 9. julij 2020 17:00 seminar Inštituta za biokemijo Vabilo
4. dopisna 28. julij 2020 / / Vabilo
5. dopisna 11. september 2020 / / Vabilo

8. redna

22. oktober 2020 19:00 videokonferenca Vabilo
6. dopisna 25. oktober 2020 / / Vabilo
9. redna 26. november 2020 19:00 videokonferenca Vabilo
7. dopisna 5. december 2020 / / Vabilo
8. dopisna 13. december 2020 / / Vabilo
10. redna 22. december 2020 20:00 videokonferenca Vabilo
9. dopisna 31. december 2020 / / Vabilo

 

Povezave do videokonferenc sej, ki so zaradi epidemije COVID-19 izvedene preko spleta, se objavijo na dan seje kot povezava v zgornji tabeli.