Študentski svet

Seje

Študentski svet UL MF se sestaja na rednih in izrednih sejah, nujne zadeve pa rešuje tudi preko dopisnih sej. Seje so odprte za javnost. Deli sej, na katerih študentski svet odloča o zadevah z oznako uradna skrivnost ali ko tako odloči s sklepom, so za javnost zaprti. Za javnost so zaprti deli sej, na katerih se odloča o mnenjih o pedagoškem delu ali obravnava druge vsebine, ki so označeni kot uradna skrivnosti.

V nadaljevanju so dostopna vabila na seje študentskega sveta. 

 

Študentski svet 2020/2021

Seja Datum Ura Lokacija Vabilo
konstitutivna 17. februar 2021 17.00 videokonferenca Vabilo
1. dopisna 23. februar 2021 10.00 / Vabilo
1. redna 25. marec 2021 19.00 videokonferenca Vabilo
2. redna 29. april 2021 18.00 videokonferenca Vabilo
2. dopisna 5. junij 2021 11.45 / Vabilo
3. redna 12. julij 2021 19.00 videokonferenca Vabilo
4. redna 23. september 2021 19:00 videokonferenca Vabilo

 

Povezave do videokonferenc sej, ki so zaradi epidemije COVID-19 izvedene preko spleta, se objavijo najkasneje na dan seje kot povezava v zgornji tabeli.

 

Študentski svet UL MF v študijskem letu 2020/2021 načrtuje izvedbo naslednjih rednih sej:

Načrtovane redne seje ŠSULMF