Študentski svet

Seje

Študentski svet UL MF se sestaja na rednih in izrednih sejah, nujne zadeve pa rešuje tudi preko dopisnih sej. Seje so odprte za javnost. Deli sej, na katerih študentski svet odloča o zadevah z oznako uradna skrivnost ali ko tako odloči s sklepom, so za javnost zaprti. Za javnost so zaprti deli sej, na katerih se odloča o mnenjih o pedagoškem delu ali obravnava druge vsebine, ki so označeni kot uradna skrivnosti.

V nadaljevanju so dostopna vabila na seje študentskega sveta. 
 

Seja Datum Ura Lokacija Vabilo
konstitutivna 14. november 2019 19:00 pisarna ŠSULMF Vabilo
1. redna 12. december 2019 18:00 pisarna ŠSULMF Vabilo
1. dopisna 21. december 2019 12:30 / Vabilo
2. redna 7. januar 2020 18:00 pisarna ŠSULMF Vabilo
3. redna 27. februar 2020 19:00 pisarna ŠSULMF Vabilo
4. redna 2. april 2020 10:00 pisarna ŠSULMF Vabilo
5. redna 8. maj 2020 19:00 pisarna ŠSULMF  
6. redna 4. junj 2020 19:00 pisarna ŠSULMF  
7. redna 3. julij 2020 19:00 pisarna ŠSULMF  
8. redna 29. september 2020 19:00 pisarna ŠSULMF