Mednarodni projekti

Trenutno Medicinska fakulteta nadaljuje svojo mednarodno prepoznavnost v naslednjih Erasmus+ KA2 projektih: Dominos, nEUROcare in Studicode.

                                      LOGO.png                            nEurocare-Logo--246x300.png

studicode_erasmus_logo_colored-top_0.png

                                               

Prav tako nadaljuje svoje delo v okviru projekta Alliance4LIfe Actions.

    111-alliance4life-logo-small-0x0[1].png


Dominos (Digital Osce for Medical specialties - INnOvation for Students)

 

LOGO.png

Dominos se osredotoča na OSCE (objektivno strukturirano preverjanje kliničnih veščin), ocenjevanje kliničnih kompetenc in praktičnih spretnosti, ki se vedno pogosteje uporabljajo v zdravstvenih vedah (medicina, dentalna medicina, farmacija). Njihov razvoj je odziv na nezanesljivost in pomanjkanje pristnih tradicionalnih oblik ocenjevanja učnih izidov na področju kliničnih in učnih rezultatov v državah članicah.

Vendar, usposabljanje OSCE veščin ter OSCE preverjanja so tudi stresna s stališča študentov in so draga za izvajanje in predstavljajo za učitelje in administrativno osebje zamudno organizicijo.

Na podlagi tega opazovanja so ciljei projekta Dominos: 

 • Razvoj orodij za usposabljanje, osredotočenih na študente, da bi bolje zadovoljili njihove potrebe po usposabljanju in učenju: projekt bo razvil več ESCE usposabljanj, kar je zahteva študentov vseh partnerskih univerz; z namenom, da se zagotovi stalno izboljšanje, bodo študentje dali svoje povratne informacije ob koncu vsakega usposabljanja, s čimer se bo partnerska organizacija prilagodila; 
 • Razviti učne izide, ki bodo pomembni za trg dela, z izboljšanjem kliničnih in mehkih veščin.
 • Razviti fleksibilno učno pot: študenti bodo imeli možnost usposabljanja z več vrstami pedagoških orodij (spletno usposabljanje, resna igra), sinhrono ali asinhrono, s čimer jih aktivno vključijo v učni proces. 
 • Izvajati transdisciplinarni pristop, saj bo projekt razvil interdisciplinarne scenarije za medicino, farmacijo in zobozdravstvo. 
 • Razvoj inovativnih pedagogik: resna igra in spletno usposabljanje

Sodelujoči v projektu:

 • Université Paris Cité
 • Charite Berlin
 • KU Leuven
 • University La Sapienza, Rim
 • Medical University of Warsaw
 • Univerza v Ljubljani (medicinska fakulteta in Fakulteta za farmacijo)

 

Več informacij o projektu


nEUROcare 

 

nEurocare-Logo--246x300.png

Gre za skupni projekt v okviru projekta Krepitev zmogljivosti na področju visokega šolstva (CBHE), ki ga koordinira Univerza Kristianstad (Švedska) s partnerskimi univerzami v Evropi in na Šrilanki, in sicer Univerza v Triskelionu (Norveška), Univerza v Ljubljani (Slovenija), Univerza v Tartuju (Estonija), Neapolis Univerza Pafos (Ciper), Univerza v Kolombu (Šrilanka), Univerza v Ruhuni (Šrilanka), Univerza v Peradeniyi (Šrilanka) in Univerza

Projekt obravnava bistvene prednostne naloge, ki jih je določil CBHE, Razvoj Curriculum v "zdravje" je prednostna naloga v Aziji, ob upoštevanju nevrodegenerativnih bolezni (NDD) kot pomemben zdravstveni problem v bližnji prihodnosti. Končni cilj programa je, da vzpostavi podiplomski izobraževalni program (Master NDD), ki jih seveda v vsaki šrilanški partner Univerze z akreditacijo in odobritvijo Komisije University Grants, Šrilanka in pred koncem projektnega življenja akademskega programa in se izvaja neprekinjeno.

Predlog projekta je bil odobren za odobreno financiranje s strani Evropske unije in skupna nepovratna sredstva za projekt znašajo 828.236,00 EUR s triletnim trajanjem od februarja 2022 do januarja 2025.

Sodelujoče univerze v projektu:

 • Kristianstad University
 • University of Tartu
 • Triskelion
 • Neapolis University Pafos
 • University of Ljubljana
 • University of Peradeniya
 • University of Colombo
 • University of Ruhuna
 • General Sir John Kotelawala Defence University

 

Več informacij o projektu


Studicode (STepping Up DIgital COmpetence in Dementia Education)

 

studicode_erasmus_logo_colored-top_0.png

STUDICODE je skupna pobuda štirih partnerjev v visokošolskem izobraževanju in usposabljanju s ciljem ustvariti in izvesti skupni spletni tečaj o demenci za študente. Z izboljšanjem izobraževanja o demenci je projekt namenjen izboljšanju oskrbe z demenco in kakovosti življenja oseb z demenco. Poleg tega, z izpopolnjevanjem predavateljev pri razvoju spletnega tečaja, projekt poskuša spodbuditi izdelavo dodatnih spletnih tečajev na podobnih področjih medicine.

Sodelujoče univerze v projektu:

 • Technical University München
 • Memory Centre Bratislava
 • Univerza v Ljubljani
 • Carol Davila University of Medicine and Pharmacy, Bukarešta

Več informacij o projektu


Alliance4Life - Actions

 

111-alliance4life-logo-small-0x0.png

Alliance4Life je pobuda od spodaj navzgor dvanajstih vodilnih ustanov s področja znanosti o življenju iz enajstih držav EU-13, katere cilj je zmanjševanje razkoraka v evropskih raziskavah in inovacijah na področju zdravja. Člani Zveze so napredne raziskovalne ustanove, ki imajo potrebno moč za spodbujanje institucionalnih sprememb.

Obsežne naložbe iz evrospkih skladov samo v infrastrukturo bioloških znanosti doslej niso mogle zapolniti vrzeli na področju raziskav in inovacij v Evropi, zato je treba finančno podporo dopolniti z ukrepi v zvezi s strategijo za raziskave in inovacije na institucionalni in nacionalni ravni. Institucije, zbrane v tej koaliciji, menijo, da bosta izboljšanje upravljanja in vodstvenih praks ter preoblikovanje institucionalne kulture povečala učinkovitost in donosnost naložb.

Člani zveze so združili moči za izmenjavo dobrih praks v letu 2017 in uspešno izvedli svojo prvo akcijo Obzorje2020 med 2018-2019. Javni rezultati tega projekta so na voljo v rubriki dokumenti in končni rezultati - "Alliance4Life 2018-2019." Trenutno Alliance4Life izvaja svoj drugi projekt. Delovni načrt in javni rezultati so na voljo v oddelkih Delovni paketi in dokument in končni rezultati "Alliance4Life _ ACTIONS 2021-2024" Trenutni projekt se osredotoča na dvig institucionalnih profilov članov Alliance4Life, da bi pritegnili in obdržali mednarodne talente in zagotovili prave operativne okvirne pogoje, vključno z izboljšanim upravljanjem raziskav. Poleg tega je cilj združenja Alliance4Life pomagati pri premagovanju tradicionalnih nacionalnih pogojev, podedovanih iz komunističnega obdobja, ki so bili zanemarjeni med politično preobrazbo v regiji Srednje in Vzhodne Evrope. Alliance4Life namerava postati vzor za ustanove v manj uspešnih regijah in služiti kot središče odličnosti s tesnim sodelovanjem z priznanimi evropskimi mrežami, ustanovljenimi v visoko uspešnih državah. Zavezništvo prispeva tudi k znanstveni politiki in oblikovanju prednostnih nalog na nacionalni ravni in ravni EU, zlasti z vpoglednimi predlogi o tem, kako povečati udeležbo v okvirnem programu, z zagotavljanjem priporočil in povratnih informacij o novem programu ERA in WIDENING.

Sodelujoče univerze v projektu:

 • Masaryk University Brno
 • St. Anne´s University Hospital Brno
 • Biomedical Research Center of the SLovak Academy of Sciences
 • Medical University of Lodz
 • University of Zagreb - School of Medicine
 • University of Tartu
 • Vilnius University - Faculty of Medicine
 • Latvian institute of Organic Synthesis
 • Univerza v Ljubljani
 • Semmelweis University
 • Medical University Sofia
 • University of Medicine and Pharmacy "Carol Davila" Bukarešta

Več informacij o projektu