O fakulteti

Dekan in prodekani


Dekan UL Medicinske fakultete

Dekan UL MF vodi, zastopa in predstavlja UL MF ter odgovarja za zakonitost dela UL MF. Dekan je strokovni vodja fakultete pri izvajanju dejavnosti, ki spada v nacionalni program visokega šolstva in nacionalni znanstveni program.

Dekan UL Medicinske fakultete je prof. dr. Igor Švab, dr. med.

 

Prodekani UL Medicinske fakultete

UL Medicinska fakulteta ima štiri prodekane za: vzgojno izobraževalno področje medicine, vzgojno izobraževalno področje dentalne medicine, znanstveno raziskovalno delo in strokovno zdravstveno področje. 
 

Tomaž Marš 1.jpg

Prodekan UL MF za študijsko področje medicine

prof. dr. Tomaž Marš, dr. med., univ. dipl. biol.


Janja Jan edit 150.jpg

Prodekanja UL MF za študijsko področje dentalne medicine

prof. dr. Janja Jan, dr. dent. med.


Miroslav Petrovec 1.jpg

Prodekan UL MF za strokovno zdravstveno področje

prof. dr. Miroslav Petrovec, dr. med.


ksenija gersak edit 150.jpg

Prodekanja UL MF za znanstveno raziskovalno delo

prof. dr. Ksenija Geršak, dr. med.

 

Tajnik UL Medicinske fakultete

Tajnik UL MF vodi tajništvo UL Medicinske fakultete, tajništvo opravlja naloge, določene s Statutom Univerze v Ljubljani.

Tajnik UL Medicinske fakultete je Urška Klakočar, univ. dipl. prav.

 

Pomočnik dekana za poslovne zadeve

Pomočnik dekana za poslovne zadeve opravlja, vodi in koordinira izvajanje najzahtevnejših nalog in usmerja delo služb s področja poslovanja fakultete.

Pomočnik dekana za poslovne zadeve je mag. Anja Milenković Kramer, univ. dipl. ekon.

 

Igor Švab 1.jpg
DEKAN
prof. dr. Igor Švab, dr. med.
NASLOV
Vrazov trg 2
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
ELEKTRONSKI NASLOV
TELEFON
+386 1 543 7700