O fakulteti

Senat UL Medicinske fakultete


Senat UL MF je najvišji strokovni organ, ki ga izvoli Akademski zbor UL MF za štiri leta iz liste kandidatov, ki jih predlagajo katedre in inštituti UL MF. Senatorje študente vsako leto imenuje Študentski svet UL MF, tako da predstavljajo vsaj eno petino vseh članov senata. Članov senata UL MF je 102. 

Senat UL MF odloča o zadevah, ki jih določa 76. člen Pravilnika o organizaciji in delovanju UL MF.

 

Predvidene seje

 

  • 2. 10. 2023
  • 13. 11. 2023
  • 18. 12. 2023
  • 29. 1. 2024
  • 11. 3. 2024
  • 15. 4. 2024
  • 20. 5. 2024
  • 17. 6. 2024

 

Sestava senata

 

Senatorji UL MF

 

Vstop v E-senat

 

FAVORITE Igor 2015 - urejena.jpg
PREDSEDNIK
dekan prof. dr. Igor Švab, dr. med.
NASLOV
Vrazov trg 2
SI-1104 Ljubljana
Slovenija
ELEKTRONSKI NASLOV
TELEFON
+386 1 543 7700