O fakulteti

Komisija za doktorate znanosti UL MF

 

Sestava komisije

Komisija šteje 6 članov, ki so visokošolski učitelji UL MF. Po funkciji so člani komisije tudi prodekan za raziskovalno delo in vsi področni koordinatorji doktorskega študija Biomedicine in področni koordinator doktorskega študija Statistike z UL MF. Član komisije je tudi študent doktorskega študija, ki ga izvaja UL MF (Biomedicina, Statistika ali Varstvo okolja).

 

Komisijo sestavljajo naslednji člani:

prof. dr. Danijel Petrovič (predsednik komisije)

prof. dr. Tadej Avčin (član komisije)

prof. dr. Maja Ovsenik (članica komisije)

prof. dr. Aleš Blinc (član komisije)

prof. dr. Primož Strojan (član komisije)

prof. dr. Ksenija Geršak (članica po funkciji - prodekanja za znanstveno raziskovalno dejavnost)

prof. dr. Vita Dolžan (članica po funkciji - področni koordinator za biokemijo in molekularno biologijo)

prof. dr. Matej Podbregar (član po funkciji - področni koordinator za klinično usmeritev)

prof. dr. Rok Romih (član po funkciji - področni koordinator za temeljno usmeritev)

prof. dr. Mario Poljak (član po funkciji - področni koordinator za medicinsko mikrobiologijo)

prof. dr. Lijana Zaletel Kragelj (članica po funkciji - področni koordinator za javno zdravje)

prof. dr. Marko Živin (član po funkciji - področni koordinator za nevroznanost)

prof. dr. Maja Pohar Perme (članica po funkciji - področni koordinator za statistiko)

študent doktorskega študija: ni imenovan 

 

Pristojnosti komisije

Komisija za doktorate znanosti pripravlja predloge za sestavo komisij v vseh fazah postopka za pridobitev doktorata znanosti, imenovanje komisij pa se sprejme na Senatu UL MF. Komisija v skladu s pravili predlaga senatu UL MF sprejem ocene primernosti tem in ocene doktorskih disertacij. Komisija pripravlja senatu UL MF tudi predloge sklepov o vseh vprašanjih v zvezi z doktorskim študijem.

 

Navodila, obrazci, povezave

Več informacij je na voljo na tej povezavi

 

Predvideni datumi sej v študijskem letu 2023/2024:
  • 18. 9. 2023 
  • 30. 10. 2023
  • 4. 12. 2023
  • 15. 1. 2024
  • 26. 2. 2024
  • 2. 4. 2024
  • 6. 5. 2024
  • 3. 6. 2024