O fakulteti

Akademski zbor UL MF

Akademski zbor UL MF sestavljajo visokošolski učitelji, asistenti, znanstveni delavci, študenti ter strokovni, administrativni in tehnični delavci.

Pristojnosti akademskega zbora so:

  • obravnava poročil dekana o delu fakultete,
  • sprejem predlogov in pobud za delo senata in drugih organov fakultete,
  • volitve članov senata na tajnih volitvah.

V akademskem zboru je 132 predstavnikov visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev; 26 predstavnikov študentov in 26 predstavnikov administrativnih in tehničnih delavcev.
 

Člani Akademskega zbora UL MF

Mojca-Matičič.jpg.jpeg
PREDSEDNICA
prof. dr. Mojca Matičič, dr. med.
NASLOV
Vrazov trg 2
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
ELEKTRONSKI NASLOV
dekanat(at)mf.uni-lj.si
TELEFON
+386 1 543 7700