O fakulteti

Akademski zbor UL MF

 

Akademski zbor UL MF (AZ)  sestavljajo vsi zaposleni z nazivom visokošolski učitelj, znanstveni delavec ter visokošolski  in raziskovalni sodelavec ter študenti, in sicer tako, da je njihovo število najmanj ena petina članov akademskega zbora in se določi na začetku vsakega študijskega leta glede na število visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih ter raziskovalnih sodelavcev.  

Pri delu akademskega zbora sodelujejo predstavniki strokovnih delavcev, ki so na fakulteti zaposleni s polnim delovnim časom (100%), tako  da predstavlja njihovo število najmanj eno petino vseh članov akademskega zbora. Če je število strokovnih delavcev manjše od ene petine, so člani akademskega zbora vsi. 
 

Pristojnosti akademskega zbora so:

  • obravnava poročil dekana o delu fakultete,
  • sprejem predlogov in pobud za delo senata in drugih organov fakultete,
  • volitve članov senata na tajnih volitvah.


 

 

Mojca-Matičič.jpg.jpeg
PREDSEDNICA
prof. dr. Mojca Matičič, dr. med.
NASLOV
Vrazov trg 2
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
ELEKTRONSKI NASLOV
dekanat(at)mf.uni-lj.si
TELEFON
+386 1 543 7700