Slovenski medicinski slovar


Slovenski medicinski slovar je kolektivno avtorsko delo učiteljev in sodelavcev Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.

Aktualni jezikovni korpus več kot 80.000 gesel in geselskih zvez predstavlja strokovne izraze in njihove razlage, ki jih med dodiplomskim in podiplomskim študijem osvoji medicinec. Referenčna razlaga terminusov, dosledno spisana s strani področnih strokovnjakov ter jezikovno dodatno pregledana s strani jezikoslovcev, pomeni temeljno delo, ki sodi v knjižnico slehernega zdravnika – strokovnjaka in mislečega intelektualca.

Slovenski medicinski slovar (SMS) je pod tem imenom doslej izšel v 3 knjižnih izdajah in 3 elektronskih izdajah. Prva knjižna izdaja datira v leto 2002, druga v leto 2007, tretja – zadnja v leto 2014. Prva e-izdaja je bil CD plošček leta 2003, nato leta 2009 prva spletno prosto dostopna verzija SMS, ki ji je leta 2013 (po zaprtju Lekovega spletnega portala) sledila publikacija na slovarskem spletnem portalu Termania. Tu jo zasledite še danes. V zadnjo verzijo lahko dostopate s pomočjo spodnje ikone (Termania).

Srce in duša Slovenskega medicinskega slovarja je bil prof. dr. Miro Kališnik, nestor slovenske medicinske besede in glavni urednik SMS v letih od 1979 do svoje smrti  leta 2009. Bil je pobudnik ustanovitve SMS v njegovi današnji – moderni obliki. Zaradi njegovega vztrajnega in trdega dela in prizadevanj je bilo delo pri SMS tako učinkovito in plodno. Poiskal je širok krog sodelavcev: urednikov in piscev geselskih člankov. Potrpežljivo, z veseljem in prijazno nas je učil slovarskega dela ter nas za tovrstno skrb za medicinski jezik iskreno navdušil. Na sestankih uredništva in individualnih srečanjih je vedno ustvaril prisrčno in predano vzdušje. Nepozabno mi je, kako mi je naš glavni urednik, že bolan, v bolnišnici, polagal na srce skrb za Slovar in se do zadnjega zanimal za vsako podrobnost v zvezi z njim.

Prva izdaja leta 2002 je izšla v nakladi 3000 izvodov. Slovar je vseboval 60.700 razloženih gesel in geselskih zvez. Uredništvo so sestavljali: Miroslav Kališnik, glavni urednik, Pavle Jezeršek, Boris Klun in Dušan Sket, odgovorni uredniki, Cvetana Tavzes in Blanka Husu, leksikografski urednici, Dalja Sever-Jurca, urednica korektur, ter Tone Žakelj, tehnični urednik. Izdajatelji so bili Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Inštitut za slovenski jezik ZRC SAZU ter Zdravniška zbornica Slovenije. 

Vsaka naslednja izdaja je vsebovala več gesel in geselskih zvez. Tretja knjižna izdaja leta 2007 jih  je imela že 67.319, izšla pa je v 550 izvodih. Uredniški odbor so sestavljali: Mladen Est, Pavle Jezeršek, Miroslav Kališnik (glavni urednik), Boris Klun (odgovorni urednik) Marinka Kremžar, Nada Pipan, Alenka Radšel-Medvešček, Dalja Sever-Jurca in Dušan Sket (odgovorni urednik).

V času priprav na peto izdajo slovarja je glavni urednik Miro Kališnik umrl, za nas vse, posebej mlajše, mnogo prezgodaj. Še toliko bi nas lahko naučil! Nadaljnjo organizacijo dela na Slovarju je nato vodil odgovorni urednik Dušan Sket. Peta izdaja SMS je najprej izšla na slovarskem portalu Termania, v sodelovanju z Amebis d. o .o., Kamnik. V letu 2014 je izšla kot tiskana verzija v 600 izvodih. Slovar je tedaj vseboval 74.506 gesel in geselskih zvez. Izdala in založila ga je Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, skupaj s sozaložnikom Zdravniško zbornico Slovenije. Uredniški odbor so sestavljali: †Miroslav Kališnik (glavni urednik), Boris Klun (odgovorni urednik), Mateja Legan, Alenka Radšel-Medvešček, Dalja Sever-Jurca in Dušan Sket (odgovorni urednik in namestnik glavnega urednika).

V letih, ki so sledila, je spletno publikacijo na portalu Termania urejal Dušan Sket in jo pretežno individualno dopolnil za pomembno število geselskih člankov.

Postopno se je delo uredniškega odbora pete knjižne izdaje izčrpalo, zato je bil leta 2018 ustanovljen nov uredniški odbor: Mateja Legan (glavna urednica), Dušan Sket (odgovorni in tehnični urednik), Roman Bošnjak, Simona Gaberšček, Mojca Kržan, Borut Peterlin, Danijel Petrovič in Alenka Radšel-Medvešček.

Razvoj medicinskih strok kliče k stalnemu noveliranju slovarja, kontinuirani skrbi za medicinsko besedo in naša zaveza je – skupaj s pomlajeno ekipo avtorjev geselskih člankov - v naslednjih letih pripraviti novo izdajo SMS. 

Kot nova glavna urednica lahko ponosno zapišem, da je projekt SMS, ki teče pod okriljem UL MF, še vedno in ponovno vitalen organizem, zavezan skrbi za slovenski medicinski jezik in tudi vaš naslov za morebitne medicinsko-jezikovne zadrege ali dvome. V hektičnem kapitalističnem času, ki je naklonjen hitrim rešitvam in ko se vrednote tako pogosto rušijo v prah, je alma mater še zatočišče entuziastov, ki stojimo na ramenih velikanov. Parafrazirana Levstikova misel našega odnosa je: kar zmoremo, smo dolžni storiti!
 

Glavna urednica Slovenskega medicinskega slovarja: doc. dr. Mateja LeganZainteresiranega bralca vabim, da si prebere širši, faktografski zapis Zgodovina Slovenskega medicinskega slovarja, ki sega v leto 1952. Naš zgodovinski spomin je odgovorni urednik prof. dr. Dušan Sket.