O fakulteti

Komisija za kakovost UL MF


Spremljanje in izboljševanje kakovosti je del kulture kakovosti. Medicinska fakulteta želi razvijati in zagotavljati kakovost na vseh področjih svojega delovanja, to je na izobraževalnem in razvojno- raziskovalnem področju, področju obštudijskih ter podpornih in upravljavskih dejavnosti. V ta namen je bila oblikovana komisija za kakovost, ki jo sestavljajo predsedniki vseh fakultetnih komisij, pomembno vlogo pri delovanju komisije pa imajo tudi študenti.


Naloge komisije

Naloge so opredeljene v Pravilniku o organizaciji in delovanju UL MF, in so:

 • spremljanje kakovosti študija na UL MF in posredovanje predlogov dekanu in Komisiji za študijske zadeve za izboljšanje študijskih programov,
 • priprava letnega poročila o kakovosti študija,
 • skrb za razvoj kulture kakovosti in delovanje sistema kakovosti,
 • razvijanje in zagotavljanje kakovosti na vseh področjih delovanja MF UL,
 • vzpostavitev in razvijanje mehanizmov za zagotavljanje in spremljanje kakovosti.

 

Sestava komisije

Člani komisije so:

 • prof. dr. Marija Petek Šter (predsednica komisije),
 • prof. dr. Damjana Rozman (predsednica Komisije za znanstveno raziskovalno dejavnost),
 • prof. dr. Jadranka Buturović Ponikvar (predsednica Habilitacijske komisije),
 • prof. dr. Danijel Petrovič (predsednik Komisije za doktorate znanosti),
 • prof. dr. Erika Cvetko (predsednica Komisije za študentska vprašanja),
 • prof. dr. Tomaž Marš (prodekan za študijsko področje medicina in predsednik Komisije za študijske zadeve),
 • prof. dr. Janja Jan (prodekanja za šudijsko področje dentalna medicina)
 • Rok Košiček (predstavnik študentov)
 • Robert Tramte (predstavnik študentov)


Predvideni datumi sej v študijskem letu 2019/2020

 • 2.10.2019
 • 13.11.2019
 • 18.12.2019
 • 8.1.2020
 • 12.2.2020

 • 18.3.2020
 • 27.5.2020

Dokumenti UL MF s področja kakovosti

Poročilo o kakovosti za leto 2017

Poročilo o kakovosti za leto 2018