O fakulteti

Tajništvo UL MF


Tajništvo UL Medicinske fakultete opravlja naloge, določene s Statutom Univerze v Ljubljani in Pravilnikom o organizaciji in delovanju UL MF.

Tajništvo UL Medicinske fakultete vodi tajnik UL MF Urška Klakočar, univ. dipl. prav. 

Urška Klakočar.jpg
TAJNIK
Urška Klakočar, univ. dipl. prav.
NASLOV
Vrazov trg 2
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
ELEKTRONSKI NASLOV
TELEFON
+386 1 543 7700