O fakulteti

Komisija za znanstvenoraziskovalno dejavnost

 

Sestava Komisije

Komisija šteje 9 članov iz vrst visokošolskih učiteljev UL MF. Komisijo vodi predsednik, ki ga izvolijo člani na svoji ustanovitveni seji. Po svoji funkciji je član Komisije tudi prodekan za znanstvenoraziskovalno delo.

 

Komisijo sestavljajo naslednji člani:

 • prof. dr. Damjana Rozman (predsednica Komisije),
 • akad. prof. dr. Tatjana Avšič-Županc (članica Komisije),
 • prof. dr. Aleš Blinc (član Komisije),
 • prof. dr. Vita Dolžan (članica Komisije),
 • izr. prof. dr. Boris Gašpirc (član Komisije),
 • prof. dr. Irena Hočevar Boltežar (članica Komisije),
 • prof. dr. Mojca Kržan (članica Komisije),
 • prof. dr. Peter Veranič (član Komisije),
 • akad. prof. dr. Robert Zorec (član Komisije),
 • prof. dr. Ksenija Geršak (članica Komisije po funkciji – prodekanja za znanstvenoraziskovalno delo).

 

Pristojnosti Komisije 

Bistvene naloge Komisije so:

 • obravnava nakup pomembnejše opreme za pedagoško ali znanstvenoraziskovalno delo,
 • predlaga senatu UL MF kandidate za državno nagrado ambasador Republike Slovenije v znanosti ter kandidate za Zoisove nagrade,
 • pripravlja zbornik o raziskovalnem delu UL MF,
 • povezuje raziskovalne potenciale UL MF,
 • spodbuja, spremlja in ocenjuje znanstvenoraziskovalno delo UL MF,
 • organizira aktivnosti za lažje vključevanje raziskovalcev UL MF v mednarodne raziskovalne projekte,
 • sodeluje na komisijah in sestankih UL v zvezi s tem področjem dela. 

 

Povezave

Več informacij o raziskovalnih dejavnostih na UL MF je na voljo na tej povezavi.

 

Predvideni datumi sej v študijskem letu 2022/2023:

 • 14.09.2022
 • 26.10.2022
 • 30.11.2022
 • 11.01.2023
 • 22.02.2023
 • 29.03.2023
 • 03.05.2023
 • 07.06.2023