EMŠ Dentalna medicina - 1. letnik

Raziskovanje v dentalni medicini 1

Cilj predmeta je študentu omogočiti osnovno razumevanje dentalne medicine kot znanosti, ki temelji na dokazih in zahteva vključitev najboljših raziskovalnih dokazov v klinično znanje, ob upoštevanju edinstvenih lastnosti in okoliščin pacienta. Cilj je tudi spodbuditi kritično razmišljanje o znanosti in študenta opremiti z znanji, ki mu bodo omogočala, da bo lahko poiskal, razumel in kritično ovrednotil strokovne vire, katerih izsledki bodo v pomoč pri kasnejšem odločanju pri kliničnem delu.

Študent bo pridobil kompetence za kritično presojo »najboljših raziskovalnih dokazov« v pomembnih raziskavah, ki segajo od osnovnih do k pacinetu usmerjenih kliničnih raziskav.


REŽIM ŠTUDIJA

 

Režim pri predmetu je objavljen na osnovni strani predmetnika za 1. letnik.


URNIK


OBVESTILA O PREDMETU

Predmet še nima obvestil.


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

NOSILEC PREDMETA

prof. dr. Maja Pohar Perme
T: +386 1 543 77 85
E: maja.pohar(at)mf.uni-lj.si

prof. dr. Ksenija Cankar
T: +386 1 543 75 25
E: ksenija.cankar(at)mf.uni-lj.si

prof. dr. Maja Ovsenik
T: +386 1 522 43 74
E: maja.ovsenik(at)mf.uni-lj.si

INFORMACIJE

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
ga. Maja Kunstelj
T: +386 1 543 77 70
E: maja.kunsteljmf.uni-lj.si

URADNE URE

Vsak delovnik med 10:00 in 13:00.