EMŠ Medicina - 2. letnik

Izbrane teme iz strukture in funkcije živčevja

 

Cilji


Poglobitev znanja iz iz nevrohistologije in razvoja živčevja.

Spoznavanje klinično relevantne anatomije živčevja in njena uporaba pri

postavljanju nevroanatomske diagnoze.

Poglobitev znanja na področju nevrofiziologije.

 

Vsebina


V okviru drugih oblik študija se bo študent seznanil z nevroanatomskimi osnovami govora, pregledom motoričnega sistema, klinično relevantno anatomijo bazalnih ganglijev, nevroantomskimi osnovami spanja, križnim živčevjem, pregledom vidnega sistema, EMG in nevroanatomskimi osnovami klinične nevrološke preiskave. V okviru izbirnega predmeta bo študent poglobil znanja iz iz nevrohistologije in razvoja živačevja in različnih nepravilnosti v razvoju živčevja. V okviru predmeta se bo študent podrobneje seznanil z nevrofiziološkimi mehanizmi v povezavi z obolenji živčevja.

 

 


REŽIM ŠTUDIJA

REŽIM ŠTUDIJA


URNIK

 

[v pripravi]


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

 
Študente prosimo, da vsa vprašanja v zvezi s Histološkim delom predmeta naslavljajo na ihe(at)mf.uni-lj.si.

INFORMACIJE:

INŠTITUT ZA ANATOMIJO:

T: +386 1 543 7300
E: anatomija.tajnistvo(at)mf.uni-lj.si

Uradne ure: vsak delovni dan med 10:00-12:00

INŠTITUT ZA FIZIOLOGIJO:

T: +386 1 543 7500
E: fiziologija(at)mf.uni-lj.si

Uradne ure: od ponedeljka do petka med 9.30 in 10.30


INŠTITUT ZA HISTOLOGIJO IN EMBRIOLOGIJO:
T: +386 1 543 73 60
E: ihe(at)mf.uni-lj.si
uradne ure: pon-pet, 9 - 10

Nosilci predmeta

INŠTITUT ZA ANATOMIJO:

prof. dr. Erika Cvetko
E: erika.cvetko(at)mf.uni-lj.si

doc. dr. Marija Meznarič
E: marija.meznaric(at)mf.uni-lj.si

INŠTITUT ZA FIZIOLOGIJO:

prof. dr. Žarko Finderle, dr. med.
E: zarko.finderle(at)mf.uni-lj.si

prof. dr. Ksenija Cankar, dr. dent. med.
E: ksenija.cankar(at)mf.uni-lj.si

izr. prof. dr. Helena Lenasi, dr. med.
E: helena.lenasi.ml(at)mf.uni-lj.si

INŠTITUT ZA HISTOLOGIJO IN EMBRIOLOGIJO:

izr. prof. dr. Aleksandra Milutinović Živin
prof. dr. Danijel Petrovič
doc. dr. Ines Cilenšek
prof. dr. Ruda Zorc Pleskovič