EMŠ Medicina - 2. letnik

Izbrane teme iz medicinske biokemije

 

Cilji


Študenti bodo utrdili in razširili osnovno razumevanje na dokazih temelječe medicine kot znanosti, in poglobili znanje na izbranih področjih medicinske biokemije,  ki bo omogočilo  kliničnega znanja.

Študenti bodo pridobili poglobljene kompetence iz podrobnejšega poznavanja metabolnih in molekularnih procesov in njihovega uravnavanja pri izbranih kliničnih stanjih, kot so: bolezni povezane z oksidativnim stresom, staranje, rak in uravnavanje telesne mase.

 

Vsebina


Oksidativni stres: izvor in pomen za metabolizem v zdravju in bolezni 

Biokemijski vidiki staranja

Metabolični procesi pri raku

Biokemijski vidiki uravnavanja telesne mase

 

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti


Vpis v drugi letnik

Opravljeni izpiti iz 1. letnika: Temelji biokemije, Medicinska biofizika in Medicinska celična biologija

 

 


REŽIM ŠTUDIJA

Študijski režim


URNIK

Izvedbeni urnik je na voljo v spletni učilnici. 


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Dodatne informacije o predmetu so objavljene v spletni učilnici. Sprotna obvestila o predmetu bodo objavljena v spletni učilnici - forum Obvestila.

Informacije

Študentska pisarna
David Fatur
T: +386 1 543 7647
E: david.fatur(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

Študentska pisarna:
PON - PET: 10 - 13h