EMŠ Medicina - 2. letnik

Izbrane teme iz fiziologije

 

Cilji


Poglobitev in pridobivanje novih znanj iz fiziologije na področjih hiperbarične fiziologije in medicine, fiziologije športa, fiziologije mikrocirkulacije in  obremenitvenega testiranja.

 

Vsebina
  • Hiperbarična fiziologija in medicina
  • Fiziologija športa
  • Fiziologija mikrocirkulacije
  • Srčno-pljučni vidikobremenitvenega testiranja (CPET)

 

 


REŽIM ŠTUDIJA

 

Izbrane teme iz fiziologije


URNIK

 

[v pripravi]


OBVESTILA O PREDMETU

Predmet še nima obvestil.


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

 

[v pripravi]

Informacije


T: +386 1 543 7500
E: fiziologija(at)mf.uni-lj.si

Govorilne ure tajništva:
od ponedeljka do petka med 9.30 in 10.30


Govorilne ure so po predhodnem dogovoru preko e-pošte

Nosilci predmeta

prof. dr. Žarko Finderle, dr. med.
E: zarko.finderle(at)mf.uni-lj.si

prof. dr. Ksenija Cankar, dr. dent. med.
E: ksenija.cankar(at)mf.uni-lj.si

izr. prof. dr. Helena Lenasi, dr. med.
E: helena.lenasi.ml(at)mf.uni-lj.si

doc. dr. Nejka Potocnik, univ. dipl. fiz.
E: nejka.potocnik(at)mf.uni-lj.si

Govorilne ure so po predhodnem dogovoru preko e-pošte.