EMŠ Medicina - 2. letnik

Izbrane teme iz funkcionalne in klinično-aplikativne histologije in anatomije

 

Cilji in vsebina


Izbrane teme iz funkcionalne in klinično aplikativne histologije in anatomije bomo obravnavali s kliničnega vidika. Poudarek bo na predstavitvi kliničnih primerov in obravnavi radioloških posnetkov topografskih regij (RTG, CT in MR slike) ter njihova primerjava z anatomskimi in histološkimi preparati ter funkcionalno histologijo in anatomijo. Medsebojni odnos posameznih struktur bodo študentje usvojili tudi z demonstracijo ultrazvočne preiskave posameznih regij in pregledovanjem preiskav različnih radioloških tehnik. Predmet se bo izvajal v obliki predavanj, seminarjev in vaj. Znanje, ki ga študent pri predmetu pridobi, je klinično orientirano in uporabno kot temelj za študij kliničnih predmetov, še posebej radiologije in kirurgije.

 


REŽIM ŠTUDIJA

 

REŽIM ŠTUDIJA


URNIK

 

URNIK - Izbrane teme iz Funkcionalne in klinično-aplikativne histologije in anatomije

 

 

 

Lepo pozdravljeni,

 

izbirni predmet Izbrane teme iz funkcionalne in klinično-aplikativne histologije in anatomije (FKAHA) se bo začel v ponedeljek, 13. 5. 2024, ob 14:00 v Mali predavalnici Medicinske fakultete. Na uvodnem predavanju boste prejeli vsa potrebna navodila in se razporedili v skupine za seminarje.

 

Lep preostanek tedna,

Učitelji anatomije, histologije in radiologije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

 
Študente prosimo, da vsa vprašanja v zvezi s Histološkim delom predmeta naslavljajo na ihe(at)mf.uni-lj.si.

INFORMACIJE:

INŠTITUT ZA ANATOMIJO:
T: +386 1 543 7300
E: anatomija.tajnistvo(at)mf.uni-lj.si
uraden ure: vsak delovni dan: 10:00 - 12:00


KATEDRA ZA RADIOLOGIJO:
E: radiologija(at)mf.uni-lj.si
uradne ure: Po predhodnem dogovoru po e-pošti.


INŠTITUT ZA HISTOLOGIJO IN EMBRIOLOGIJO:
T: +386 1 543 73 60
E: ihe(at)mf.uni-lj.si
uradne ure: pon-pet, 9 - 10

Nosilci predmeta

INŠTITUT ZA ANATOMIJO:
prof. dr. Erika Cvetko
E: erika.cvetko(at)mf.uni-lj.si


KATEDRA ZA RADIOLOGIJO:
prof. dr. Katarina Šurlan Popović


INŠTITUT ZA HISTOLOGIJO IN EMBRIOLOGIJO:
prof. dr. Danijel Petrovič