EMŠ Medicina - 2. letnik

Raziskovanje v medicini 2

 

Cilji


Poznati namen in vrste statističnih metod; razumeti osnove statističnega sklepanja; biti sposoben ustrezno prikazati množične podatke in rezultate statističnih analiz; biti sposoben ustrezno interpretirati rezultate statističnih analiz; biti sposoben ustrezno načrtovati zbiranje empiričnih podatkov in zanje izbrati ustrezne metode statistične analize; biti sposoben razumeti in kritično vrednotiti statistične analize, opisane v strokovni in znanstveni literaturi.

 

Vsebina


Osnovni pojmi verjetnost in statistike, verjetnostne porazdelitve: binomska in normalna porazdelitev, načela in metode prikaza podatkov, osnove ocenjevanja parametrov in statističnega preizkušanja domnev, intervali zaupanja, univariatna analiza številskih spremenljivk, univariatna analiza opisnih spremenljivk, linearna regresija in korelacija, neparametrične statistične metode, vrste raziskav, vzorčenje, večkratno preverjanje domnev.


REŽIM ŠTUDIJA

 

Režim pri predmetu je objavljen na osnovni strani predmetnika za 2. letnik.


URNIK

 

Vsebinski urnik

Seminarji in vaje se izvajajo v ponedeljek, sredo in petek.

Predavanja so ob sredah. 


OBVESTILA O PREDMETU

Predmet še nima obvestil.


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

 

 

Nosilec predmeta

prof. dr. Maja Pohar Perme
T: +386 1 543 7785
E: maja.pohar(at)mf.uni-lj.si

prof. dr. Damjana Rozman
T: +386 1 543 75 91
E: damjana.rozman(at)mf.uni-lj.si

prof. dr. Ksenija Geršak
T: +386 1 522 60 38
E: ksenija.gersak(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Maja Kunstelj
T: +386 1 543 7770
E: ibmi.asistenti(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

uradne ure v dopoldanskem času po dogovoru preko elektronske pošte