6. letnik

Kirurgija

Cilji

Študent pod nadzorom mentorja opravlja vse vrste zdravniškega dela na delovnih mestih operacijskih strok.

Vsebina

Delo v sprejemnih ambulantah, delo v urgentnih ambulantah, delo v kontrolnih ambulantah, asistiranje pri velikih operacijah, delo v ambulantnih operacijskih dvoranah, administrativno vodenje ambulantnih bolnikov, administrativno vodenje hospitaliziranih bolnikov, načrtovanje zdravljenja, sodelovanje na konzilijih, dežurstva na urgentnih oddelkih, prikaz bolnikov na kliničnih raportih, prikaz bolnikov na MM konferencah.


REŽIM ŠTUDIJA

Kirurgija 


URNIK

Bloki kirurških vaj 2018-19


IZPITI

Izpitni roki za študijsko leto 2018-19

 

Vprašanja - ustni izpit kirurgija

 

Pisni rezultati Kirurgija - 12.06.2019

razpored ustnih medicina junij 2019

Pisni rezultati Kirurgija - 27.06.2019

razpored ustnih medicina junij 27.6.2019


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Nosilec predmeta

prof. dr. Borut Geršak, dr. med.
E: kirurg(at)mf.uni-lj.si

prof. dr. Matjaž Veselko,dr. med.
E: kirurg(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Andreja Polanič, org. dela
T: +386 1 522 2525
E: kirurg(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

pon - pet med 10-13h