EMŠ Dentalna medicina - 2. letnik

Uvod v klinično dentalno medicino 2

 

Predstavitev obveznih predmetov/vsebinskih sklopov


Vsebinski sklop: zdravnik, bolnik in timsko delo.

Po končanem predmetu bodo študentje pridobili znanje, veščine in stališča glede timske obravnave pacientov v dentalni medicini.

 

Znanje


Predvideno znanje bo obsegalo razumevanje, kaj pomeni celostni pristop v obravnavi zobozdravstvenega pacienta. Predstavljene bodo prednosti in posebnosti reševanja kompleknih problemov pacientov s pomočjo tima.

Študenti bodo spoznali, da so za reševanje kompleksnih zdravstveno socialnih problemov potrebni strokovnjaki različnih področij.

Naučili se bodo, kakšno znanje in klinične veščine so potrebne za timsko oskrbo pacientov/bolnikov in kako se člani tima v znanju in kompetencah dopolnjujejo.

Spoznali bodo osnove timske obravnave pacienta/bolnika (značilnosti timskega dela, vrste timov, kompetence, v pacienta/bolnika usmerjen timski pristop) na različnih nivojih zdravstvenega varstva (primarni, sekundarni , terciarni nivo)

Spoznali bodo kompetence najpogostejših sodelavcev pri timski obravnavi pacientov  v dentalni medicini ter vlogo pacienta in njegove družine.

Razumeli bodo  značilnosti vodenje tima, ter ugotovili, da so načini vodenja različni.  Spoznavali bodo, kakšne kompetence potrebuje dober vodja ter načine odločanja  v timu.

Spoznali bodo pomen sporazumevanja v timu.

 

Veščine


Veščine timskega dela bodo študentje pridobivali na različne načine:

V mali skupini 3-4 oseb bodo reševali postavljene naloge. Za rešitev bodo lahko iskali informacije v literaturi in izkoristili kompetence/znanje posameznih članov skupine.

Ocenjevali bodo cilje, vodenje in sporazumevanje članov tima s pomočjo videoposnetkov timskih sestankov.

S pomočjo vinjet bodo sestavili ustrezno kompetenten tim in iskali inovativne rešitve zastavljenih problemov.

Ugotavljali in reševali bodo etične dileme, ki nastanejo pri timskem delu.

V analitični predstavitvi obravnave pacienta iz bolnišničnega ali primarnega okolja bodo ocenili funkcionalno in duševno stanje pacienta, prepoznali bolnikovo doživljanje omejitev, ki jih ima zaradi bolezni ali poškodbe, prepoznali socialno mrežo in vpliv bolezni na družino ter bili zmožni pripraviti načrt nadaljnje obravnave ali spremljanja bolnika.

 

Stališča


Zavedali se bodo, da je timsko delo pomembno in nujno za kakovostno obravnavo pacientov in za upoštevanje različnih potreb in želja pacientov v dentalni medicini.

Spoznali bodo, da je pomembno, da se že zgodaj med študijem dentalne medicine seznanijo s pomenom timskega dela, da bodo kasneje lažje sodeloval z različnimi profili sodelavcev in jih vodili.

Zavedali se bodo pomena dobrega vodenja in komunikacije v timu.

 

Učni sklopi. Vsi sklopi se bodo med seboj dopolnjevali in predstavljali vsebine s teoretičnega, praktičnega in kliničnega vidika.

  • Osnove timske obravnave bolnika/pacienta. Predstavitev bo v obliki predavanj o prednosti timskega dela, vrstah timov, kompetencah članov tima v dentalni medicini, vodenju in  odločanju v timu, komunikaciji in reševanju konfliktov v timu, vlogi pacienta in družine ter timskem pristopu v zdravstveni negi in rehabilitaciji.
  • Vaje na oddelkih v URI Soča. Študenti se bodo v praksi na oddelkih seznanjali s potrebami pacientov in timskim delom, ki je potrebno za celostno rehabilitacijo bolnikov.
  • Vaje v malih skupinah za pridobivanje veščin timskega dela: Pri vajah bodo študentje timsko delo spoznavali v okviru različnih kliničnih slik: starostnika, kjer bodo spoznavali potrebo po celostni socialno-psihološko-medicinski obravnavi; multimorbidnega bolnika, s sladkorno boleznijo tipa 2, s poudarkom na boleznih ustne votline in zob. V tem smislu bodo analizirali še paciente z nevrološko okvaro (po kapi, poškodbi glave, nevrodegenerativnih boleznih), ki jih bodo spoznali na vajah na oddelkih URI Soča.
  • Obisk v ambulanti dentalne medicine: v tem sklopu bodo študenti z reflektivnim načinom učenja analizirali kako se timsko delo odvija pri pacientu, ki so ga srečali v ambulanti ter načine sodelovanja pacienta s profesionalnim delom tima.
  • Seminar: študenti bodo predstavili svoj portfolijo, kjer so zapisovali svoje aktivnosti in naloge.

 

Cilji


[v pripravi]


Vsebina


[v pripravi]


REŽIM ŠTUDIJA

 

Učni načrt z režimom študija - vsebinski sklop: Timsko delo

Učni načrt z režimom študija - vsebinski sklop: Splošna propedevtika


URNIK

 

URNIK ZA ŠTUDIJSKO LETO 2023/24:

 

vsebinski sklop: UVOD V DIAGNOSTIKO IN MINIMALNO INVAZIVNO STOMATOLOGIJO

 

vsebinski sklop: STOMATOLOŠKA PROPEDEVTIKA 1


OBVESTILA O PREDMETU

Predmet še nima obvestil.


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

 

[v pripravi]

Nosilci predmeta


Uvod v diagnostiko in minimalno invazivno stomatologijo:

prof. dr. Janja Jan, dr. dent. med.
janja.jan(at)mf.uni-lj.si
izr. prof. dr. Boris Gašpirc, dr. dent. med.
boris.gaspirc(at)mf.uni-lj.si

Dentalni materiali in tehnologija dentalnih materialov:

izr. prof. dr. Čedomir Oblak, dr. dent. med.
cedomir.oblak(at)mf.uni-lj.si
prof. dr. Aleš Fidler, dr. dent. med.
ales.fidler@ signmf.uni-lj.si
doc. dr. Bojan Božič, univ. dipl. fiz.
bojan.bozic(at)mf.uni-lj.si

Timsko delo:

prof. dr. Davorina Petek, dr. med.
davorina.petek(at)mf.uni-lj.si;
prof. dr. Ksenija Rener Sitar, dr. dent. med.
ksenija.rener(at)mf.uni-lj.si

Medicinska psihologija za dentalno medicino:

izr. prof. dr. Maja Rus Makovec
maja.rus(at)psih-klinika.si

Splošna propedevtika:

prof. dr. Simona Gaberšček
simona.gaberscek(at)kclj.si

Stomatološka propedevtika 1:

doc. dr. Iztok Štamfelj, dr. dent. med.
iztok.stamfelj(at)mf.uni-lj.si
prof. dr. Janja Jan, dr. dent. med.
janja.jan(at)mf.uni-lj.siInformacije


Katedra za ustne bolezni in parodontologijo;

boris.gaspirc(at)mf.uni-lj.si
T: +386 1 522 4262

Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega organa;

janja.jan(at)mf.uni-lj.si
T: +386 1 522 4254

Inštitut za biofiziko;

jure.derganc(at)mf.uni-lj.si
T: +386 1 543 7600

Katedra za družinsko medicino;

E-mail: kdrmed(at)mf.uni-lj.si
Telefon: 01 438 6915

Katedra za stomatološko protetiko;

ksenija.rener(at)mf.uni-lj.si
T: +386 1 522 4387

Katedra za psihiatrijo;

kat.psih(at)mf.uni-lj.si
T: +386 1 587 2335

Katedra za interno medicino;

interna(at)mf.uni-lj.si
T: 01 431 3124
Mobi: 031 790 319URADNE URE


Katedra za ustne bolezni in parodontologijo;
Po dogovoru

Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega organa;
Čet.: od 11.00 do 12.00 ure

Inštitut za biofiziko;

Pon. - Tor.: od 9:00 do 11:00 ure
Čet.: od 13:00 do 15:00 ure

Katedra za družinsko medicino;

Tor.: od 10:00 do 12:00 ure

Katedra za stomatološko protetiko;

Po dogovoru

Katedra za psihiatrijo;

Pon. - Pet.: od 9.00 do 14.00 ure

Katedra za interno medicino;

Vsak dan od 10.00-13.00 ure