EMŠ Dentalna medicina - 2. letnik

Javno zdravje v dentalni medicini

 

Cilji


Cilji predmeta so, da študent pozna in razume pomen in funkcije javnega zdravja (JZ) in javnozdravstvene medicine za delo zobozdravnika, pozna in razume najpomembnejše koncepte JZ v medicini in dentalni medicini, pozna in razume determinante splošnega in dentalnega zdravja družbenega in fizičnega okolja ter njihov vpliv na splošno in dentalno zdravje ljudi, pozna in razume kompleksne determinante splošnega in dentalnega zdravja in njihov vpliv na splošno in dentalno zdravje ljudi, pozna in razume metode proučevanja zdravja prebivalstva, pozna in razume javnozdravstvene ukrepe za obvladovanje tveganj v družbenem in fizičnem okolju, pozna in razume, kaj so veliki javnozdravstveni problemi v medicini in dentalni medicini ter pozna in razume, katere skupine prebivalstva so ogrožene in/ali ranljive in zakaj.

 

Vsebina


VSEBINSKI SKLOP 1

  • opredelitev javnega zdravja (JZ) in njegov razvoj: področje delovanja, ključne funkcije, pomen, zgodovinski razvoj
  • JZ koncepti: zdravje, salutogeneza, okolje, determinanta zdravja, preventiva bolezni, demografski in epidemiološki prehod, neenakost in zdravje, z dokazi podprto javno zdravje, potreba po zdravju, globalno in eno zdravje
  • determinante zdravja: dejavniki in determinante notranjega okolja človeka, dejavniki in determinante družbenega okolja, dejavniki in determinante fizičnega okolja, kompleksne determinante
  • sistem zdravstvenega varstva (ZV): elementi in modeli, ravni, kriteriji kakovosti, pravni, etični in ekonomski vidiki, ZV na globalni ravni

VSEBINSKI SKLOP 2

  • metode proučevanja zdravja prebivalstva: epidemiološke metode, metode ocenjevanja veljavnosti presejalnih testov, metode spremljanja gibanja nalezljivih bolezni, demografske metode, ocenjevanje okoljske izpostavljenosti in tveganja za zdravje, metode globalnega bremena bolezni, orodja v proučevanju zdravja prebivalstva
  • metode JZ ukrepanja: upravljanje za zdravje, promocija zdravja, cepljenja, zdravstvena vzgoja, preprečevanje poškodb in stanj pomanjkanja hranil, zgodnje odkrivanje bolezni, zmanjševanje škode, ukrepi za obvladovanje okoljskih tveganj, kompleksni pristopi in ukrepi
  • veliki javnozdravstveni problemi (VJZP): značilnosti in kriteriji za uvrščanje, pregled VJZP
  • ogrožene in ranljive skupine prebivalstva (ORS): značilnosti, pregled ORS

REŽIM ŠTUDIJA

Učni načrt z režimom študija

 


URNIK

 

Izvedbeni urnikOBVESTILA O PREDMETU

 

Natančna navodila o pouku pri predmetu JAVNO ZDRAVJE V DENTALNI MEDICINI so objavljena v Spletni učilnici UL MF.

Nosilka predmeta

doc. dr. Barbara Artnik, dr. dent. med.
T: +386 1 543 7543
E: lijana.zaletel-kragelj(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Nina Košir
T: +386 1 543 7540
E: nina.kosir(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

po dogovoru