EMŠ Dentalna medicina - 2. letnik

Funkcionalna in klinično-aplikativna morfologija in embriologija zobnega organa

 

Cilji

Študent bo:

 • sposben uporabiti znanje in klinične veščine za timski pristop in v bolnika usmerjeno oskrbo;
 • sposoben varno delati v kliničnem okolju;
 • bo povečal zmožnost samorazumevanja procesa lastnega učenja klinične medicine in motiviranost za vseživljenjsko razvijanje svojih zmožnosti;
 • sposoben sodelovanja in delovanja v večprofesionalnih timih;
 • sposoben empatičnega in celostnega psihosomatskega sporazumevanja z bolniki, njihovimi svojci in sodelavci;
 • spoštoval zaupnost in kulturno ter socialno raznolikost;
 • sposoben prepoznati lastne omejitve in sprejeti odgovornost za svoja dejanja in poiskati nasvet ter pomoč;
 • skrbel za svoje lastno duševno, telesno in odnosno zdravje;
 • spoštoval visoke etične in profesionalne standarde.

 

Vsebina
 • Histologija zobnega organa: histološka zgradba sklenine, dentina, zobne pulpe, cementa, pozobnice, dlesni in zobiščnega odrastka.
 • Embriologija zobnega organa: razvoj ustne votline in zobnega organa (zgodnji razvoj zoba, razvoj dentina, sklenine, korenine, zobnega cementa, pozobnice, zobiščnega odrastka, dlesni, zobne pulpe), izraščanje, regeneracija in reparacija trdih zobnih tkiv.
 • Anatomske osnove modelacije zob: modelacija posameznih vrst stalnih zob v vosku.

REŽIM ŠTUDIJA

 

Učni načrt z režimom študija - vsebinski sklop: Histologija zobnega organa

Učni načrt z režimom študija - vsebinski sklop: Embriologija zobnega organa

Učni načrt z režimom študija - vsebinski sklop: Anatomske osnove modelacije zob


URNIK

 

SEZNAM PREDAVANJ - vsebinski sklop Embriologija zobnega organa (študijsko leto 2023/24)


OBVESTILA O PREDMETU

Predmet še nima obvestil.


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

 

[v pripravi]

Nosilec predmeta

doc. dr. Iztok Štamfelj, dr. dent. med.
T: +386 1 522 4372
E: iztok.stamfelj(at)mf.uni-lj.si

prof. dr. Janja Jan, dr. dent. med.
T: +386 1 522 4254
E: janja.jan(at)mf.uni-lj.si

Informacije

doc. dr. Iztok Štamfelj, dr. dent. med.
T: +386 1 522 4372
E: iztok.stamfelj(at)mf.uni-lj.si

prof. dr. Janja Jan, dr. dent. med.
T: +386 1 522 4254
E: janja.jan(at)mf.uni-lj.si

Uradne ure

po dogovoru