EMŠ Dentalna medicina - 2. letnik

Mikrobiologija in imunologija za dentalno medicino

 

Cilji


Študentje spoznajo temeljne značilnosti humane bakteriologije, virologija, mikologije, parazitologije in imunologije. Pri vajah se spoznajo z osnovnimi mikrobiološkimi tehnikami, dobijo občutek o trajanju in pomembnost mikrobioloških preiskav.

 

Vsebina


Zgradba bakterijske celice, genetika. Metabolizem, razmnoževanje bakterij. Klasifikacija in širjenje mikrobov. Normalna bakterijska mikrobiota. Odvzem in pošiljanje vzorcev, diagnostika bakterijskih okužb.

Dezinfekcija in sterilizacija. Antibiotiki in kemoterapevtiki. Namen uporabe antibiotikov. Mehanizmi bakterijske odpornosti proti antibiotikom. Problemi bakterijske rezistence, antibiogram.

Splošne lastnosti, razmnoževanje virusov. Virusna genetika in izvor virusov. Patogeneza virusnih okužb. Diagnostika virusnih okužb. Virusna onkogeneza. Naravna odpornost in imunski protivirusni odziv. Kemoterapija virusnih bolezni.

Značilnosti gliv in plesni, dimorfizem. Povzročitelji kutanih mikoz, dermatofiti. Povzročitelji podkožnih in sistemskih glivičnih okužb.

Značilnosti parazitov, ki zajedajo pri ljudeh in živalih, diagnostični postopki.

Naravna odpornost. Imunski sistem. Antigeni. Protitelesa. Preobčutljivost. Avtoimunost. T celični receptor in molekule MHC. Aktivacija limfocitov, toleranca. Uravnavanje imunskega odziva. Imunski odziv pri mikrobnih okužbah. Okužbe zaradi zmanjšane odpornosti. Imunosupresija. Cepiva in redni cepilni program.

 

Literatura


Ihan A, Mueller Premru M, Seme K, Matos T. Medicinska bakteriologija z mikologijo in parazitologijo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta, Katedra za mikrobiologijo in imunologijo, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, 2020.

Gubina M, Ihan A (ur.) Medicinska bakteriologija z imunologijo in mikologijo. Ljubljana, Medicinski razgledi; 2002 (poglavja v spletni učilnici).

Ihan A. Osnove medicinske imunologije: druga, posodobljena izdaja. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Katedra za mikrobiologijo in imunologijo, 2022.

Koren S, Avšič ‐ Županc T, Drinovec B, Marin J, Poljak M. Splošna medicinska virologija. Ljubljana: Medicinski razgledi, 1998 (v spletni učilnici).

Poljak M, Petrovec M (ur.). Medicinska virologija, Ljubljana: Medicinski razgledi, 2011.

Cvitković Špik V, Pirš M, Seme K. (ur.). Osnove mikrobiološke laboratorijske diagnostike za študente dentalne medicine, E-učbenik. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Katedra za mikrobiologijo in imunologijo, 2020.

Dragaš AZ. Oralna bakteriologija. Ljubljana: DZS; 1996.

Novo gradivo za vaje (v spletni učilnici).


REŽIM ŠTUDIJA

Učni načrt z režimom študija 2023/24


URNIK

Spletni urnik Katedre za mikrobiologijo in imunologijo:

https://www.wise-tt.com/wtt_imi


OBVESTILA O PREDMETU

Predmet še nima obvestil.


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

 

[v pripravi]

NOSILCI PREDMETA

doc. dr. Mateja Pirš
T: + 386 1 543 7446
E: mateja.pirs(at)mf.uni-lj.si

prof. dr. Alojz Ihan
T: +386 1 543 7493
E: alojz.ihan(at)mf.uni-lj.si

prof. dr. Miroslav Petrovec
T: +386 1 543 74 02
E: mirc.petrovec(at)mf.uni-lj.si

prof. dr. Eva Ružić Sabljić
T: + 386 1 543 74 34
E: eva.ruzic-sabljic(at)mf.uni-lj.si

prof. dr. Katja Seme
T: + 386 1 543 74 28
E: katja.seme(at)mf.uni-lj.si

izr. prof. dr. Tadeja Matos
T: + 386 1 543 74 22
E: tadeja.matos(at)mf.uni-lj.si

doc. dr. Polona Maver Vodičar
T: + 386 1 543 74 83
E: polona.maver-vodicar(at)mf.uni-lj.si


URADNE URE

Po dogovoru; predhodno pokličite ali pišite.