EMŠ Dentalna medicina - 2. letnik

Biokemija in genetika za dentalno medicino

 

Cilji


Temeljni cilj predmeta je razumevanje dentalne medicine kot znanosti. Študent spozna presnovne procese in genetiko v človeškem organizmu. Cilj predmeta je študentu posredovati znanje o osnovnih presnovnih procesih ogljikovih hidratov, lipidov, nukleotidov, aminokislin, kalcija, fosfata ter ga povezati z zgradbo zobnih in obzobnih tkiv ter vlogo sline v ustni votlini. Cilj predmeta je študentu posredovati znanje  o osnovnih mehanizmih dedovanja na molekularnem nivoju in to znanje povezati z genetskimi okvarami zob in obzobnih tkiv.

Študent lahko po opravljenem izpitu samostojno uporabi znanje o biokemijskih in genetskih procesih v človeškem telesu in ustni votlini; samostojno uporabi znanje, načela in dejstva bazičnih biomedicinskih ved pri kliničnem odločanju; uporabi principe in pozna metode znanstvenega raziskovanja in omejitve raziskav v dentalni medicini; uporabi svoje znanje za razvoj dentalne medicine kot na raziskavah temelječe vede.
 

Vsebina
 1. Bioenergetika in oksidativni procesi
 2. Metabolizem ogljikovih hidratov
 3. Metabolizem lipidov
 4. Metabolizem aminokislin
 5. Metabolizem nukleotidov
 6. Uravnavanje metabolizma in homeostaze
 7. Biomineralizacija
 8. Metabolizem kalcija in fosfata
 9. Biokemija sline
 10. Biokemijski procesi na zobni površini
 11. Biokemija obzobnih tkiv
 12. DNA kot genetski material
 13. Prenos genetske informacije
 14. Genska tehnologija in molekularni pristopi za analizo nukleinskih kislin
 15. Osnove diagnostičnih metod v genetiki
 16. Genetika razvojnih okvar komponent zobnega organa in obzobnih tkiv
 17. Osnove dedovanja in populacijska genetika človeka

REŽIM ŠTUDIJA

Učni načrt z režimom


URNIK

Vsebinski urnik


OBVESTILA O PREDMETU

Predmet še nima obvestil.


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Izvedbeni urniki in razporeditev študentov po skupinah bosta objavljeni v drugi polovici septembra 2023.

 

Nosilci predmeta

Prof. dr. Aljoša Bavec
T: +386 1 543 7659
E: aljosa.bavec(at)mf.uni-lj.si

Izr. prof. dr. Petra Hudler
T: +386 1 543 7663
E: petra.hudler(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Študentska pisarna
David Fatur
T: +386 1 543 7647
E: david.fatur(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

Študentska pisarna
pon - pet : 10 - 13h