EMŠ Dentalna medicina - 2. letnik 2022/2023

Raziskovanje v dentalni medicini 2

 

Cilji


Poznati namen in vrste statističnih metod v dentalni medicini; razumeti osnove statističnega sklepanja; biti sposoben ustrezno prikazati množične podatke in rezultate statističnih analiz; biti sposoben ustrezno interpretirati rezultate statističnih analiz; biti sposoben ustrezno načrtovati zbiranje empiričnih podatkov in zanje izbrati ustrezne metode statistične analize; biti sposoben razumeti in kritično vrednotiti statistične analize, opisane v strokovni in znanstveni literaturi.

 

Vsebina


Osnovni pojmi verjetnost in statistike, verjetnostne porazdelitve: binomska in normalna porazdelitev, načela in metode prikaza podatkov, osnove ocenjevanja parametrov in statističnega preizkušanja domnev, intervali zaupanja, univariatna analiza številskih spremenljivk, univariatna analiza opisnih spremenljivk, linearna regresija in korelacija, neparametrične statistične metode, vrste raziskav, vzorčenje, večkratno preverjanje domnev.


REŽIM ŠTUDIJA

Opozorilo: Spodnja režima študija sta veljavna v študijskem letu 2022/23!

Režim - SLO

Režim - ENG


URNIK

splošni urnik

Seminarji in vaje se izvajajo v četrtek.

Predavanja so ob torkih.

Terminski načrt bo objavljen na spletni učilnici.


OBVESTILA O PREDMETU

Predmet še nima obvestil.


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

[v pripravi]

 

Nosilec predmeta

prof. dr. Maja Pohar Perme
T: +386 1 543 7785
E: maja.pohar(at)mf.uni-lj.si

Ksenija Cankar
T: +386 1 543 75 25
E: ksenija.cankar(at)mf.uni-lj.si

Maja Ovsenik
T: +386 1 522 43 74
E: maja.ovsenik(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Maja Kunstelj
T: +386 1 543 7770
E: ibmi.asistenti(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

uradne ure v dopoldanskem času po dogovoru preko elektronske pošte