4. letnik

Otroško in preventivno zobozdravstvo 1

Cilji

Ob zaključku dodiplomskega študija ima študent teoretična in praktična klinična znanja potrebna za opravljanje osnovnega preventivnega in kurativnega zobozdravniškega dela v otroškem in mladinskem zobozdravstvu.

Vsebina

Letni semester 4. letnika (8. semester)

Na predavanjih je študent seznanjen z naslednjimi področji:

▪ Vidiki pediatričnega zobozdravstva.

▪ Razpoznava kariesa pri otrocih in mladostnikih

▪ Preventiva zobega kariesa 

▪ Zdravljenje kariesa mlečnih in stalnih zob

▪ Endodontsko zdravljenje mlečnih zob

▪ Endodontsko zdravljenje stalnih zob

Študent pripravi seminar, skladno z dodeljenim naslovom, s področja dinamike nastanka kariozne lezije, motivacije predšolskega, osnovnošolskega otroka ali srednješolca za ohranjanje lastnega ustnega zdravja ter s področja fluoridov. 

Vsak študent sodeluje pri pripravi enega izmed dvanajstih seminarjev. V ta namen se študentje letnika razdelijo v 12 primerljivo velikih skupin. Vsi študentje letnika obvezno prisostvujejo vsem predstavitvam seminarskim predstavitvam kolegov. Dolžina posameznega seminarja je 10-15 minut. Vsaki predstavitvi sledi 5 minutna razprava. Naslovi seminarjev:

  • Dinamika nastanka kariozne spremembe
  • Fluoridi v ustnih tekočinah in plaku
  • Učinki fluoridov na ustne bakterije
  • Metabolizem fluoridov
  • Fizikalno kemični vidiki interakcij med fluoridi in sklenino
  • Fluoridi in kost
  • Zobna fluoroza
  • Toksičnost fluoridov
  • Fluoridi v vodi
  • Fluoridi v soli, mleku in tabletah
  • Fluoridi v pripravkih za topikalno aplikacijo
  • Fluoridi v zobnih pastah

Na vajah študent predvsem pridobi veščine izvedbe kliničnega postopka stomatološke preiskave pri otroku oz. mladostniku, s poudarkom na sistematičnosti in beleženju ugotovitev. Seznani se tudi z osnovami preventivnih in kurativnih postopkov preprečevanja oz. zdravljenja kariesa in obolenj zobne pulpe mlečnih in stalnih zob.

Izpit OPZ1

Pisni izpit lahko študent opravlja po zaključenem 8. semestru DM.

Izpit, ki traja do največ 30 minut, sestavlja 20 vprašanj izbirnega tipa, sestavljenih skladno s Pravilnikom o ocenjevanju znanja in veščin za enovita magistrska študijska programa medicina in dentalna medicina.

Izpitni roki OPZ1 2020/2021

 • 18. 6. 2021 ob 9 uri
 • 12. 7. 2021 ob 9 uri
 • 1. 9. 2021 ob 9 uri

REŽIM ŠTUDIJA


URNIK

Razpored predavanj 2020/2021, letni semester

Datum

Naslov predavanja

17. 2. 2021

Oralno zdravje otrok in mladostnikov

24. 2. 2021
3. 3. 2021

Diagostika kariesa 1, 2

10. 3. 2021
17. 3. 2021

Preprečevanje kariesa 1, 2

24. 3. 2021
31. 3. 2021
7. 4. 2021

Celostno zdravljenje kariesa 1-3

14. 4. 2021

Dentalni polnilni materiali v pedontologiji

21. 4. 2021

Karies mlečnega zobovja

5. 5. 2021

Karies menjalnega in mladega stalnega zobovja

12. 5. 2021

Endodontija v pediatričnem zobozdravstvu

19. 5. 2021

Endodontija mlečnih zob

26. 5. 2021

Endodontija stalnih zob z nedoraslo korenino

 

Klinične vaje, letni semester

Študentje so razdeljeni v šest skupin. Študent opravlja klinične vaje ves semester v istem terminu.

Četrtek

7.30 - 9.00

9.00 - 10.30

11.00 - 12.30

12.30 – 14.00

14.30 – 16.00

16.00 – 17.30

 


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

uradne ure