4. letnik

Otroško in preventivno zobozdravstvo 1

Cilji

Ob zaključku dodiplomskega študija ima študent teoretična in praktična klinična znanja potrebna za opravljanje osnovnega preventivnega in kurativnega zobozdravniškega dela v otroškem in mladinskem zobozdravstvu.

Vsebina

Letni semester 4. letnika (8. semester)

Na predavanjih je študent seznanjen z naslednjimi področji:

▪ Vidiki pediatričnega zobozdravstva.

▪ Razpoznava kariesa pri otrocih in mladostnikih

▪ Preventiva zobega kariesa 

▪ Zdravljenje kariesa mlečnih in stalnih zob

▪ Endodontsko zdravljenje mlečnih zob

▪ Endodontsko zdravljenje stalnih zob

Na kliničnih vajah študent predvsem pridobi veščine izvedbe kliničnega postopka stomatološke preiskave pri otroku oz. mladostniku, s poudarkom na sistematičnosti in beleženju ugotovitev. Seznani se tudi z osnovami preventivnih in kurativnih postopkov preprečevanja oz. zdravljenja kariesa in obolenj zobne pulpe mlečnih in stalnih zob.

Izpit OPZ1

Pisni izpit lahko študent opravlja po zaključenem 8. semestru DM.

Izpit, ki traja do največ 60 minut, sestavlja 20 vprašanj izbirnega tipa, sestavljenih skladno s Pravilnikom o ocenjevanju znanja in veščin za enovita magistrska študijska programa medicina in dentalna medicina.

Izpitni roki OPZ1 2019/2020*

  • 17. 6. 2020 ob 9 uri
  • 13. 7. 2020 ob 9 uri
  • 26. 8. 2020 ob 9 uri

* Predlog izpitnih rokov; morebitne spremembe dorečemo na svetu letnika.


REŽIM ŠTUDIJA

Režim študija. OPZ1.pdf

Children's and Preventive Dentistry 1 (OPZ1).pdf


URNIK

Razpored predavanj 2019/2020, letni semester

Datum

Naslov predavanja

19. 2. 2020

Oralno zdravje otrok in mladostnikov

26. 2. 2020
4. 3. 2020

Diagostika kariesa 1, 2

11. 3. 2020
18. 3. 2020

Preprečevanje kariesa 1, 2

25. 3. 2020
1. 4. 2020
8. 4. 2020

Celostno zdravljenje kariesa 1-3

15. 4. 2020

Dentalni polnilni materiali v pedontologiji

22. 4. 2020

Karies mlečnega zobovja

6. 5. 2020

Karies menjalnega in mladega stalnega zobovja

13. 5. 2020

Endodontija v pediatričnem zobozdravstvu

20. 5. 2020

Endodontija mlečnih zob

27. 5. 2020

Endodontija stalnih zob z nedoraslo korenino

 

Klinične vaje, letni semester

Študentje so razdeljeni v šest skupin. Študent opravlja klinične vaje ves semester v istem terminu.

Četrtek

7.30 - 9.00

9.00 - 10.30

11.00 - 12.30

12.30 – 14.00

14.30 – 16.00

16.00 – 17.30

 


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

uradne ure