Izbirni raziskovalni - protetika

Vsebina: 
Namen predmeta je uvajanje v znanstveno raziskovalno delo na področju stomatološke protetike.  Študenti se seznanijo s splošnimi načeli  raziskovalnega dela. Naučijo se pripraviti pregled dosedanjih dognanj, skupaj z mentorjem zasnovati raziskavo, izvesti in statistično obdelati meritve, razpravljati o rezultatih ter svoje delo javno predstaviti.

Študenti se spoznajo z enim od navedenih področij: različni 

materiali in protetična gradiva, klinične raziskave na pacientih, epidemiološke raziskave. 
​​​​​​​

Cilji in kompetence: 
Izdelava študentske raziskovalne naloge, ob tem študent spozna elemente in faze raziskovalnega dela s poudarkom na laboratorijskih  raziskavah različnih protetičnih materialov ali pa kliničnih raziskavah.


NAJAVA


REŽIM ŠTUDIJA

(REŽIM ŠTUDIJA)


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

uradne ure