Fiziologija športa

Vsebina: 
Študenti bodo poglobljeno preštudirali poglavja iz fiziologije športa. Spoznali bodo, kaj se dogaja v telesu med telesnim naporom, kako se na telesni napor odzovejo posamezni organski sistemi, kako se spremeni presnova, kaj se dogaja na molekularni ravni, kako telesna aktivnost vpliva na organizem kot celoto. Razpravljali bodo, kakšno vlogo imajo pri tem vplivi iz okolja. Ponovili in utrdili bodo ključne razlike med zmernimi in ekstremnimi telesnimi obremenitvami, opredelili tipe telesnih obremenitev in razlike med njimi (pretežno aerobne, anaerobne obremenitve, obremenitve glede na način mišičnih kontrakcij in aktivacijo posameznih mišičnih skupin). Opredelili bodo nekatere prilagoditve organizma na kronične telesne obremenitve. Spoznali in opisali bodo nekatere osnovne meritve in teste, s katerimi lahko ocenimo zmogljivost v fiziologiji športa, denimo meritev maksimalne aerobne zmogljivosti, ter se seznanili s smernicami, ki omogočajo izboljšanje aerobne zmogljivosti. Ocenili bodo pozitivne in morda tudi negativne vidike telesne aktivnosti na organizem ter se vprašali, če in v kakšnih razmerah je šport lahko tudi škodljiv.


Cilji in kompetence:
Študent poglobi znanje o fiziologiji športa
Študenta se navaja, da interpretira rezultate meritev na človeku v skladu z osnovnimi naravoslovnimi koncepti, na podlagi pridobljenega znanja lahko razpravlja o problemih
Znanje, reševanje problemov, iskanje podatkov, delo v skupini


NAJAVA


REŽIM ŠTUDIJA

(REŽIM ŠTUDIJA)


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

INFORMACIJE

Alenka Marinšek, tajništvo
T: +386 1 543 75 00
E: alenka.marinsek(at)mf.uni-lj.si

Govorilne ure tajništva:
od ponedeljka do petka med 9.30 in 10.30

NOSILEC PREDMETA

doc. dr. Helena Lenasi
T: +386 1 543 75 13
E: helena.lenasi.ml(at)mf.uni-lj.si

GOVORILNE URE

Govorilne ure so po predhodnem dogovoru preko e-pošte.