Uporaba bioinformatskih pristopov v medicini

Uporaba bioinformatskih pristopov v medicini

Vsebina: 
Spoznavanje spletnih orodij, podatkovnih zbirk in programov, ki omogočajo določitev kritičnih genov, vpletenih v kompleksne bolezni. Načrtovanje raziskav za odkrivanje kandidatnih genov pri izbranih boleznih, uporaba spletnih orodij in podatkovnih zbirk, bioinformatsko določanje celičnih poti in interakcij izbranih genov, in silico določanje funkcijskih učinkov genetskih variabilnosti v kodirajočih področjih v genih, in silico funkcijska analiza polimorfizmov v regulatornih in promotorskih regijah. Spoznavanje pristopov za izbiranje in validacijo bio-označevalcev.

Cilji in kompetence:
Cilj predmeta je seznaniti poslušalce z osnovami raziskav v molekularni biologiji kompleksnih bolezni, ki vodijo do prenosa metod v diagnostične laboratorije, s poudarkom na rakavih obolenjih. Študenti bodo pridobili znanje o načrtovanju poskusov pri raziskavah raka in iskanju novih kandidatnih genov. Naučili se bodo uporabljati osnovna spletna orodja in podatkovne zbirke. Spoznali bodo bioinformatske osnove, ki jih uporabljamo v moderni genetiki in jih znali interpretirati. Študenti bodo aktivno sodelovali pri pouku z iskanjem kandidatnih polimorfizmov pri izbrani modelni bolezni. Študenti se bodo seznanili tudi z in silico eksperimentalnimi pristopi, ki omogočajo ugotavljanje vpliva genetske variabilnosti na funkcijo proteinov.


REŽIM ŠTUDIJA

UBPM - Slo

 


URNIK

Urnik - v pripravi. Termini izvajanja bodo v dogovoru s študenti.


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Petra Hudler
E: petra.hudler(at)mf.uni-lj.siInformacije

Študentska pisarna
T: +386 1 543 76 47

URADNE URE

PON-PET od 10:00 do 13:00