Osnove managementa v zdravstvu

Vsebina: 
Študentje se seznanijo z glavnimi značilnostmi razvoja upravljanja zdravstvene dejavnosti v preteklosti in spoznajo njegovo sodobno organiziranost ter izzive na tem področju. Posebej so predstavljene razmere v Sloveniji. Seznanijo se s temeljnimi programi in aktivnostmi za zagotavljanje uspešnega in učinkovitega varovanja zdravja prebivalstva in s temeljnimi metodami dela na tem področju.
Nadalje spoznajo posebnosti upravljanja zdravstvene dejavnosti. Poseben poudarek je namenjen medsektorskemu sodelovanju in pristopom, ki jih je potrebno upoštevati pri vzpostavljanju takega sodelovanja. Študenti spoznajo pomen partnerskega sodelovanja med različnimi organizacijami (vladnimi, nevladnimi, civilnimi skupinami, strokovnimi organizacijami) kot tudi med javnim in zasebnim sektorjem.
Predstavljen je pomen podatkov in informacij za sprejem odločitev in za vodenje na področju zdravstvene dejavnosti. Posebej so obravnavani viri, ki so potrebni za uresničevanje nalog na področju zdravstvene dejavnosti (človeški, finančni). Študentje spoznajo ključne pristope k projektnemu delu.


Cilji in kompetence: 
Najpomembnejši cilj je spoznavanje z osnovami managementa v zdravstvu.
KOMPETENCE:
Študentje

  • Poznajo razvoj zdravstvene dejavnosti v svetu in v Sloveniji
  • Poznajo bistvo povezanosti in medsebojnega vpliva družbenih razmer in aktivnosti na področju zdravstva
  • Poznajo posebnosti upravljanja zdravstvene dejavnosti s poudarkom na Sloveniji
  • Poznajo temeljne modele dela na področju upravljanja zdravstvene dejavnosti
  • Poznajo pomen ustreznih podatkov in informacij za sprejem odločitev na področju upravljanja zdravstvene dejavnosti

Poznajo posebnosti uspešnega vodenja neprofitnih organizacij ter pomen sodelovanja javnega in zasebnega sektorja pri tem

​​​​​​​


NAJAVA


REŽIM ŠTUDIJA

(REŽIM ŠTUDIJA)


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

uradne ure