Izbirni raziskovalni - ORL

Vsebina: 
Študent se spozna z etiologijo, diagnostiko, zdravljenjem in preprečevanjem nekaterih posebej izbranih otorinolaringoloških problemov. Nauči se poiskati ustrezno literaturo, pripraviti pregled doslej znanega na tem področju, skupaj z mentorjem zasnovati raziskavo, jo predstaviti etični komisiji pri Ministrstvu za zdravje, izpeljati raziskavo, statistično ovrednotiti rezultate, jih primerjati z že doslej znanim na tem področju ter o njih razpravljati. Nauči se postaviti zaključke svojega dela in svoje delo tudi javno predstaviti v obliki predavanja in po možnosti tudi članka.

Cilji in kompetence: 
Študenti se spoznajo z raziskovalnim delom na posebej izbranih otorinolaringoloških problemih, sodelujejo v vseh fazah raziskovalnega dela.


NAJAVA


REŽIM ŠTUDIJA

(REŽIM ŠTUDIJA)


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

uradne ure