Izbirni raziskovalni - zobne bolezni

Vsebina: 
Študent se spozna z etiologijo, diagnostiko, zdravljenjem in preprečevanjem nekaterih posebej izbranih problemov s področja zobnih bolezni in endodontije. Nauči se poiskati ustrezno literaturo, pripraviti pregled doslej znanega na tem področju, skupaj z mentorjem zasnovati raziskavo, jo predstaviti etični komisiji pri Ministrstvu za zdravje, izpeljati raziskavo, statistično ovrednotiti rezultate, jih primerjati z že doslej znanim na tem področju ter o njih razpravljati. Nauči se postaviti zaključke svojega dela in svoje delo tudi javno predstaviti v obliki predavanja in pisni obliki (članek, Prešernova raziskovalna naloga)


Cilji in kompetence: 
Študenti se spoznajo z raziskovalnim delom na posebej izbranih področjih s področja zobnih bolezni in endodontije, sodelujejo v vseh fazah raziskovalnega dela. 


NAJAVA


REŽIM ŠTUDIJA

RaziskovalnizobnebolezniIZB456DM


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

uradne ure